Varroc Lighting Systems
řízení zásob výrobních polotovarů | ANDON systÉm

RIADENIE ZÁSOB VÝROBNÝCH POLOTOVAROV – ANDON SYSTÉM

 

Cílem projektu bylo zabezpečit řízení zásob ve skladu výrobních polotovarů realizované podle principů FIFO na úrovni dávek konkrétního materiálu. Zároveň měla být zachovaná co nejvyší obsazenost skladu ve výrobním provozu společnosti Varroc Lighting Systems.

Zadání projektu:

 • Rychlá identifikace zásob
 • Redukce doby vyhledávaní tovaru
 • Zabezpečení traceability příjmu a výdeje materiálu

Implementace:

 • Implementace Manufacturing Operations Management (MOM) modulu Smart Industry systému EMANS
 • Zavedení vnitropodnikového internetu věcí (IoT)
 • Monitoring stavu skladových zásob v reálném čase s využitím principu ANDON (informační nástroj štíhlé výroby, ktrrý sprostředkůva okamžité vizuální nebo zvukové upozornění)
 • Identifikace konkrétní lokalizace jednotlivých položek ve skladových zásobách a jejich presné pozice
 • Integrace systému EMANS s podnikovým ERP systémem

Výsledek řešení:

 • Vizualizace a řízení zásob v supermarketu materiálů
 • Sledování technologického životního cyklu výlisků (FIFO) od pokovování až po další zpracování (včetně technologických přestávek)
 • Snížení chybovosti při převozu materiálu na výrobní linky
 • Přístup k aktuálním a přesným datům, které urychlují rozhodování v reálném čase
 • Zkrácení manipulační doby
 • Zavedení tahového systému pro plánování výroby
 • Redukce odpadovosti
 • Monitoring příjmu a výdeje skladových zásob