Profil spoločnosti

ANASOFT je softvérová spoločnosť s viac ako dvadsaťpäť ročnou tradíciou. Do svojich riešení vnášame inovácie, naše know-how, kreativitu a novinky z oblasti informačných technológií.

Sledujeme aktuálne trendy a my sami ich aj vytvárame. Poznáme potreby konkrétnych biznis oblastí a pri tvorbe riešení využívame naše znalosti procesov v týchto oblastiach.

Vytvárame unikátne riešenia, ktoré vychádzajú z dôkladnej analýzy potrieb zákazníka a dokážeme splniť aj jeho individuálne potreby tak, aby mu naše riešenia pomáhali.

Pridanou hodnotou vytvorených riešení je náš dôraz na jedinečnosť každého zákazníka, neodmysliteľnou súčasťou zase optimalizácia procesov, zvýšenie podnikovej výkonnosti a profit zákazníka.

Naše riešenia pre optimalizáciu logistiky uzavretého zvozu alebo rozvozu materiálu / výrobkov významne znižujú počet výpadkov a zabezpečujú lepšie využitie vozidiel. Máme skúsenosti v riadení výrob, smart logistike, s IT systémami pre elektrické automobily.

ANASOFT stavia silné a hodnotné partnerstvá s mnohými technologickými dodávateľmi, z ktorých mnohí sú významní svetoví lídri.

Viac informácií o spoločnosti ANASOFT.

 

Technologickí partneri

Hoci riešenie VIATUS je samostatným riešením, bežacim nezávisle od existujúcej infraštruktúry, je možné ho zároveň pripojiť k externým systémom (ako napr. ERP systémy,...). VIATUS je postavené na vysokodostupnom cloudovom riešení na platforme Microsoft Azure.

Mobilné zariadenia VIATUS pre koncových používateľov sú vybavené operačným systémom Android a v reálnom čase (24/7) zabezpečujú komunikáciu s vozidlami flotily, rovnako ako spätnú komunikáciu do centrálneho systému. Na zabezpečenie regulárnej, vysoko stabilnej a presnej dátovej komunikácie, sa ANASOFT rozhodol využiť spoľahlivé tablety značky Samsung.

Microsoft Azure platform - VIATUS

Centrálny VIATUS dispečing, nasadený v cloudovom prostredí, poskytuje riadenie cukrových kampaní z rôznych lokalít. Je to možné vďaka využitiu MS Azure Cloud, matematickému modelu logistiky, plánovaniu a Work Order Managementu. VIATUS architektúra sa skladá zo základných VIATUS aplikačných komponentov – ktoré sú nasadené a udržiavané v prostredí MS Azure Cloud.

  • Matematický model logistiky - "mozog" celého riešenia, ktoré v reálnom čase vyhodnocuje aktuálny stav a automaticky organizuje dopravu pri cukrovej kampani
  • Aplikačné servery – dispečerská konzola, rozhranie plánovania, konfigurácia kampane
  • SQL server - centrálny zber dát z monitorovania a prevádzky celého vozového parku
  • Mapové prostredie - serverové aplikácie pre navrhovanie trás kamiónu, pre prevádzku vozového parku

Pre získanie ďalších informácií navštívte Microsoft Solution Book

 

Samsung SEAP

Prístup k relevantným informáciám v reálnom čase a odkiaľkoľvek, kde sa zodpovedná osoba práve nachádza, k dispozícii sú všetky potrebné informácie k správnym rozhodnutiam. Prediktívne riešenie problémov znamená, že VIATUS dokáže spočítať, ktoré scenáre by sa mohli stať v blízskej budúcnosti.

K zabezpečeniu non-stop toku komunikačných dát pri jazde kamiónov, nakladačov, príp. aj vyorávačov v teréne, sa spoliehame na stabilné a fungujúce tablety a zariadenia smartphonov, ktoré sa používajú po dobu niekoľkých mesiacov bez akéhokoľvek vypnutia.

 Pre získanie ďalších informácií navštívte Portál Samsung SEAP (Samsung Enterprise Alliance Program)