Zefektívnenie logistiky

VIATUS využijete ak

 • Vlastníte alebo využívate veľký počet vozidiel určených na prevoz voľne loženého tovaru a surovín
 • Prepravujete veľký objem suroviny (napr. agrokomodít) na spracovanie alebo uskladnenie do svojich prevádzok
 • Ste spoločnosť  s prísunom surovín cestnou dopravou v režime kontinuálneho alebo náporového spracovania
 • Ste logistický špecialista zabezpečujúci kampane a projekty nie vlastnými dopravnými kapacitami, ale subdodávateľsky
  pre svojich zákazníkov
 • Chcete maximalizovať využitie dopravných prostriedkov, zefektívniť logistiku a minimalizovať prestoje
 • Potrebujete nielen monitorovať, ale aj riadiť jazdy využívaného vozového parku VIATUS     
 • Chcete vždy presne vedieť, koľko vozidiel skutočne potrebujete
 • Potrebujete mať dokonalý prehľad o jazdách jednotlivých vozidiel

Komponenty VIATUS

 • Tablety alebo smartfóny s operačným systémom Android
 • Centrálna aplikácia v cloud infraštruktúre s unikátnym matematickým modelom pre optimalizáciu
 • Riadiaca konzola dispečera (PC alebo mobilné zariadenie)
 • Rozhrania na existujúce systémy

 Chete vedieť viac o zefektívnení logistiky?