Inovatívne trendy v logistike

26.05.2014

Pozývame Vás na konferenciu, ktorá je organizovaná pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a s partnerskou záštitou Zväzu automobilového priemyslu SR. Podujatie sa uskutoční 10.-11. júna 2014 v Holiday Inn, Žilina.

Nové trendy v optimalizácii

Rýchlosť, spoľahlivosť a efektívnosť podnikových logistických procesov môže výraznou mierou ovplyvniť výkonnosť a produktivitu celého podniku. V súčasnosti sú na trhu dostupné vysoko sofistikované riešenia, ktoré poskytujú široké spektrum funkcionalít, či už samotných logistických prostriedkov, zariadení využívaných pracovníkmi logistiky, monitorovacích a riadiacich informačných systémov.

Čo môžete očakávať?

  • Odborné prezentácie
  • Inovatívne trendy
  • Stretnutia so špecialistami
  • Diskusie
  • Nadviazanie nových kontaktov

Na konferencii bude aktívne vystupovať aj spoločnosť ANASOFT. Ivan Brezovský v prezentácii "RFID – jeden pojem pre viac riešení" predstaví ako vybrať to správne riešenie.

Spoločnosť Anasoft sa špecializuje na tvorbu riešení prostredníctvom procesného prístupu k požiadavkám z výroby. Jeho základom je vytvorenie prostredia pre jednoduché prepojenie zariadení, ľudí a nástrojov. V praxi to znamená hľadanie takého riešenia, ktoré prináša optimálny pomer medzi výhodami (a investičnou cenou) nasadenej technológie a náročnosťou (a prevádzkovými nákladmi) príslušných výrobných procesov. Prednáška sa bude venovať praktickým skúsenostiam pri nasadzovaní RFID riešení z pohľadu zohľadnenia základných princípov: identifikácie, monitoringu, procesu a samozrejme ceny.

Účastník získa základnú znalosť o rôznom prístupe a zdôvodnení výberu pri posudzovaní efektivity nasadenie RFID technológie.

Viac informácií o konferencii a zaregistrovať sa môžete tu.
Prezentáciu od spoločnosti ANASOFT si môžete pozrieť tu.
 
ANASOFT - Pozvánka na konferenciu