Ekologické riešenie zo Slovenska sa zapáčilo už aj Rakúšanom

13.03.2015

Spoločnosť GreenWay Operator a.s. prevádzkuje svoju sieť elektromobilov aj vďaka IT systému centrálneho dispečingu od spoločnosti ANASOFT. Rakúsko je krajina, v ktorej sú ekologické riešenia významne preferované. Jedna z najväčších rakúskych logistických spoločností, firma Schachinger, sa rozhodla nasadiť prvú elektrickú dodávku do ostrej prevádzky. Sme radi, že práve táto firma sa stane prvým rakúskym klientom spoločnosti GreenWay, po ktorom bude nasledovať množstvo ďalších. Rovnako nás teší, že svetlo sveta môže uzrieť ďalšia jazyková mutácia nášho softvéru.

Technologický pokrok v elektromobilite, v krátko až strednodobom časovom horizonte, zlepší vlastnosti aj cenu elektromobilov. To otvára možnosti pre Green Way - budovanie siete a služieb pre elektromobily. Služba Green Way integruje v ucelenom systéme všetky prvky elektromobility - sieť nabíjacích staníc a staníc na výmenu batérií, elektrickú energiu pre pohon vozidiel, samotné elektromobily a informačný systém, ktorý zväzuje jednotlivé prvky a aj sám pridáva klientom ďalšiu pridanú hodnotu.

Komplexný riadiaci systém, ktorý vyvíja spoločnosť ANASOFT, okrem iného poskytuje neustály prehľad o stave a prevádzke celej elektromobilovej flotily. Umožňuje tak v ktoromkoľvek čase jej efektívne riadenie. Systém je modulárny a umožňuje postupným budovaním reagovať na dodatočné IT požiadavky. Centrála obsahuje aj inteligentné úložisko dát pre monitorovanie a vyhodnocovanie prevádzky a pre spracovanie podkladov na fakturáciu.

Viac o GreenWay si môžete prečítať na www.greenway.sk