Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Optimalizácia logistiky francúzskej siete cukrovarov

05.01.2018

Optimalizácia logistiky francúzskej siete cukrovarov

Vďaka významným európskym referenciám v oblasti cukrovarníctva, ANASOFT pripravil analýzu optimalizácie logistiky pre ďalšiu skupinu cukrovarov, tentoraz vo Francúzsku.

Sieti francúzskych cukrovarov Tereos  sme tak umožnili pripraviť sa na implementáciu unikátneho riešenia pre riadenie zvozu cukrovej repy – VIATUS.

Súčasťou analýzy logistickej optimalizácie je zodpovedanie niekoľkých otázok:

 • Optimalizácia logistiky francúzskej siete cukrovarovVyhodnotenie prijateľnej dĺžky dovozu 
 • Určenie prekročenia jazdy každého vozidla jednotlivo pre čas jazdy a čas nakladania
 • Výpočet stability systému a hodín straty na 1 nákladný automobil za hodinu
 • Určenie výkyvov dovozov a vykládok v závislosti od pracovného času a ďalších parametrov
 • Hodinový nakladací výkon nakladača
 • Počet neekonomických čakacích hodín vozidiel
 • Hodnota celkovej straty na repnú kampaň v hodinách a eurách
 • Optimálna doba jazdy oproti realite po nasadení riešenia VIATUS
 • Očakávané úspory po nasadení riešenia VIATUS

VIATUS je unikátne softvérové riešenie pre optimalizáciu logistiky uzavretého zvozu alebo rozvozu materiálu / výrobkov. Zjednodušuje, zefektívňuje a optimalizuje prácu nielen dispečera ale celkového logistického procesu. VIATUS je schopný v reálnom čase vyhodnocovať aktuálny stav a potreby firmy, automaticky organizovať dopravu podľa požadovaných kritérií. 

VIATUS je ideálny pre:

 • Dynamické plánovanie veľkosti vozového parku
 • Kontrolu dodávok repy online (nákladné vozidlá, nakladače, bagre)
 • Vypočítanie minimálnej požadovanej veľkosti vozového parku v reálnom čase, aby sa dosiahli potreby výrobcu podľa aktuálnych podmienok prepravy
 • Skúmanie neželaného stavu v reálnom čase v rámci prepravy repy
 • Monitorovanie procesu nakladania, kde je možné identifikovať príčiny zníženého výkonu nakladača a zlepšiť jeho využitie
 • Získanie veľkého potenciálu úspor  

Ak máte záujem o zoptimalizovanie logistiky vo Vašej spoločnosti, neváhajte a kontakujte nás.