Ako VIATUS funguje

Efektívne riadenie

Dispečer má k dispozícii nástroje pre prehľadné a jednoduché riadenie prepravy. Systém sa automaticky riadi pokynmi a rozhoduje sa tak, aby vyhovel všetkým požiadavkám a kritériám, ktoré dispečer nastaví:

  • Potrebné množstvo tovaru, ktoré treba prepraviť
  • Plán vybavenia jednotlivých lokalít
  • Vyťaženie, množstvo a frekvencia jázd zapojených vozidiel

Ako VIATUS funguje  Ako VIATUS funguje  Ako VIATUS funguje

Ako VIATUS funguje  Ako VIATUS funguje  Ako VIATUS funguje

Dispečer má k dispozícii simulátor, ktorý mu ukáže, ako sa ním nastavené požiadavky v aktuálnej prepravnej situácii realizujú. Môže tak vyladiť prepravu skôr, ako je odoslaný prvý príkaz do vozidla. 

Po nastavení všetkých parametrov v plánovacom a simulačnom nástroji VIATUS vypočíta minimálny počet vozidiel potrebných pre vykonanie nastaveného plánu. Po prijatí nastavených parametrov systém začne automaticky riadiť celú prepravu. Počas prevádzky môže dispečer plán operatívne meniť a systém sa vždy prispôsobí aktuálnym zmenám.

VIATUS urobí to podstatné a dispečer sa zameria len na to nevyhnutné.

Chcete vedieť viac?