Benefity řešení VIATUS

ZEFEKTIVNĚNÍ LOGISTIKY - OPTIMÁLNÍ VYTÍŽENÍ VOZIDEL

VIATUS řešení pro optimalizaci logistiky, lepší využití vozidel a snížení nákladů. VIATUS významně snižuje objem prostojů a zajišťuje lepší vytížení vozidel. Stejný výkon je dosažen s menším počtem vozidel, čímž se značně snižují celkové logistické náklady.

Benefity optimalizace logistiky - VIATUS  Benefity optimalizace logistiky - VIATUS  Benefity optimalizace logistiky - VIATUS

Benefity optimalizace logistiky - VIATUS  Benefity optimalizace logistiky - VIATUS  Benefity optimalizace logistiky - VIATUS

Výhody řešení

 • Automatické generování pracovních příkazů
 • Reálné vyhodnocení dostatečnosti alokovaného vozového parku
 • Inteligentní systém reagující na aktuální změny 
  graf vytíženosti vozidel
 • Predikce kritických stavů a situací
 • Simulace různých scénářů přepravy 
 • Možnost vytvářet vlastní trasy na mapě i mimo silniční sítě
 • Možnost zpětného vytížení vozidel
 • Interaktivita mezi řidičem a dispečerem
 • Integrace s podnikovým informačním systémem 
 • Využití standardních tabletů nebo smartphonů
 • Systém odolný vůči výpadkům datového spojení
 • Řešení není omezeno jen na vlastní vozový park, umožňuje i využití vozidel subdodavatele

Chcete vědět, jaké reálné přínosy řešení VIATUS přinese vaší firmě?