Zefektivnění logistiky

VIATUS VYUŽIJETE, POKUD

 • Vlastníte nebo využíváte velký počet vozidel určených k převozu volně loženého zboží a surovin
 • Přepravujete velký objem suroviny (např. agrokomodit) ke zpracování nebo uskladnění do svých provozoven
 • Jste společnost s přísunem surovin silniční dopravou v režimu kontinuálního nebo náporového zpracování
 • Jste logistický specialista zabezpečující kampaně a projekty ne vlastními dopravními kapacitami, ale subdodavatelsky pro své zákazníky
 • Chcete maximalizovat využití dopravních prostředků, zefektivnit logistiku a minimalizovat prostoje
 • Potřebujete nejen monitorovat, ale i řídit jízdy využívaného vozového parku 
  VIATUS
 • Chcete vždy přesně vědět, kolik vozidel skutečně potřebujete
 • Potřebujete mít dokonalý přehled o jízdách jednotlivých vozidel

KOMPONENTY VIATUS

 • Tablety nebo chytré telefony s operačním systémem Android
 • Centrální aplikace v cloud infrastruktuře s unikátním matematickým modelem pro optimalizaci
 • Řídící konzole dispečera (PC nebo mobilní zařízení)
 • Rozhraní na existující systémy

Potřebujete optimalizovat využití vozového parku? Chcete zefektivnit logistiku ve vaší firmě?