Optimalizace logistiky francouzské sítě cukrovarů

12.01.2018

VIATUS: Optimalizace logistiky francouzské sítě cukrovarů

Díky významným evropským referencím v oblasti cukrovarnictví, ANASOFT připravil analýzu optimalizace logistiky pro další skupinu cukrovarů, tentokrát ve Francii.

Síti francouzských cukrovarů Tereos jsme tak umožnili připravit se na implementaci unikátního řešení pro řízení svozu cukrové řepy – VIATUS.

Součástí analýzy logistické optimalizace je zodpovězení několika otázek:

 • VIATUS: Optimalizace logistiky francouzské sítě cukrovarůVyhodnocení přijatelné délky dovozu 
 • Určení překročení jízdy každého vozidla jednotlivě pro čas jízdy a čas nakládání
 • Výpočet stability systému a hodin ztráty na 1 nákladní automobil za hodinu
 • Určení výkyvů dovozů a vykládek v závislosti od pracovního času a dalších parametrů
 • Hodinový nakládací výkon nakladače
 • Počet neekonomických čekacích hodin vozidel
 • Hodnota celkové ztráty na řepnou kampaň v hodinách a eurech
 • Optimální doba jízdy oproti realitě po nasazení řešení VIATUS
 • Očekávané úspory po nasazení řešení VIATUS

VIATUS je unikátní softwarové řešení pro optimalizaci logistiky uzavřeného svozu nebo rozvozu materiálu / výrobků. Zjednodušuje, zefektivňuje a optimalizuje práci nejen dispečera ale celkového logistického procesu. VIATUS je schopen v reálném čase vyhodnocovat aktuální stav a potřeby firmy, automaticky organizovat dopravu podle požadovaných kritérií. 

VIATUS je ideální pro:

 • Dynamické plánování velikosti vozového parku
 • Kontrolu dodávek řepy online (nákladní vozidla, nakladače, bagry)
 • Vypočítání minimální požadované velikosti vozového parku v reálném čase, aby se dosáhli potřeby výrobce podle aktuálních podmínek přepravy
 • Zkoumání nežádoucího stavu v reálném čase v rámci přepravy řepy
 • Monitorování procesu nakládání, kde je možné identifikovat příčiny sníženého výkonu nakladače a zlepšit jeho využití
 • Získání velkého potenciálu úspor

Pokud máte zájem o zoptimalizování logistiky ve Vaší společnosti, neváhejte a kontaktujte nás.