Jak VIATUS funguje

Efektivní řízení

Dispečer má k dispozici nástroje pro přehledné a jednoduché řízení přepravy. Systém se automaticky řídí pokyny a rozhoduje se tak, aby vyhověl všem požadavkům a kritériím, které dispečer nastaví:

  • Potřebné množství suroviny, které je potřeba přepravit
  • Plán odbavení jednotlivých lokalit
  • Vytížení, množství a frekvence jízd zapojených vozidel

Ako VIATUS funguje  Jak VIATUS funguje  Jak VIATUS funguje

Jak VIATUS funguje  Jak VIATUS funguje  Jak VIATUS funguje

Dispečer má k dispozici simulátor, který mu ukáže, jak se jím nastavené požadavky v aktuální přepravní situaci realizují. Může tak vyladit přepravu dříve než je odeslán první příkaz do vozidla.

Po nastavení všech parametrů v nástroji pro plánování a simulaci systém spočítá optimální počet vozidel potřebných pro provedení nastaveného plánu. Po přijetí plánu systém začne automaticky řídit celou přepravu. Během provozu může dokonce plán operativně měnit a systém se vždy přizpůsobí aktuálním změnám.

Chcete vědět více informacíí?