Konferencia DOMUS

13. - 14. OKTÓBRA 2020, Hotel partizán****, tále

Vážený obchodný partner,
dovoľujeme si Vás pozvať na KONFERENCIU DOMUS 2020, ktorá sa bude konať v čase od 13. - 14.10. 2020,
v Hoteli Partizán na Táloch.

Registrácia

V prípade Vášho záujmu sa, prosím, zaregistrujte najneskôr do 30. 9. 2020. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
 

 

 


 

 

 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Základný účastnícky poplatok je 119,- € bez DPH na osobu.
V prípade účasti iba na prvom dni bude poskytnutá zľava 30 % zo základného účastníckeho poplatku. V prípade účasti iba na druhom dni bude poskytnutá zľava 50 % zo základného účastníckeho poplatku. 

UBYTOVANIE 

Účastnícky poplatok neobsahuje ubytovanie, ktoré si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Ubytovanie je rezervované v hoteli Partizán pre účastníkov DOMUS konferencie 2020 za zvýhodnenú cenu. Cena platí aj pre ubytovanie účastníkov pred začiatkom konferencie: v termíne 12. - 13. 10. 2020. Ubytovanie v hoteli Partizán zabezpečuje rezervačné oddelenie Hotela Partizán**** na tel.: +421 48 63 08 815 alebo mailom: rezervacie@partizan.sk. Konečná cena (účastnícky poplatok + ubytovanie) bude fakturovaná po ukončení konferencie.

Termín rezervácie hotelovej izby: do konca septembra 2020. V prípade naplnenia hotelových kapacít si účastník konferencie zabezpečuje ubytovanie individuálne v iných hoteloch.

Rezervačné oddelenie Hotela Partizán**** 

Bystrá 108 - Tále
977 65 Brezno
tel.: +421 48 63 08 815
e-mail: rezervacie@partizan.sk
www.partizan.sk

Ubytovanie s raňajkami pre 2 osoby bez DPH:

Business 115,58 € (Panorama classic alebo Junior Chopok)
Deluxe 136,85 € (Junior Panorama, Horal s krbom, Honeymoon Junior Ďumbier, tematické izby)
Apartmán 151,03 € (Apartmán Chopok a Apartmán Deluxe)

Ubytovanie s raňajkami pre 4 osoby bez DPH:

Mezonety a Apartmány Komfort 252,- €

Prístelka 55,- €/os 

ODSTÚPENIE

Prihlášku je možné zrušiť len písomne (e-mailom) na adrese: konferencia@anasoft.sk, najneskôr však
do 1. 10. 2020.
V prípade, že sa po prihlásení Konferencie DOMUS nezúčastníte a neoznámite Vašu neúčasť do 1. 10. 2020,
bude Vám účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z účastníckeho poplatku.
V prípade, že máte ubytovanie a neoznámite Vašu neúčasť v hoteli do 1. 10. 2020, bude Vám účtovaný storno poplatok za ubytovanie vo výške 100 %.

Namiesto prihláseného účastníka sa môže konferencie zúčastniť náhradník.

Nariadenie MZSR

Počas Konferencie DOMUS 2020 budú platiť všeobecné záväzné nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Počas Konferencie DOMUS sa budú robiť fotografie, ktoré sa používajú na webovej stránke spoločnosti, stránkach firmy na sociálnych sieťach za účelom propagácie firmy a jej aktivít. Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. prehlasuje, že pri spracovaní fotografií nebude neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti účastníkov konferencie a ich súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s ich oprávnenými záujmami. Súhlas je možné písomne odvolať zaslaním požiadavky na mailovú adresu
gdpr@anasoft.com.
*Povinné údaje