Konferencia DOMUS

pozvánka | domus konferencia 2022
27. - 28. septembra 2022
Hotel partizán****, tále


Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vás pozvať na KONFERENCIU DOMUS 2022, ktorá sa bude konať v čase od 27 - 28. 9. 2022, v Hoteli Partizán**** na Táloch.

Registrácia

V prípade Vášho záujmu sa, prosím, zaregistrujte najneskôr do 5. 9. 2022. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
 

 

 

 

 
 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Základný účastnícky poplatok je 139,- € bez DPH na osobu.
V prípade účasti iba na jednom dni bude poskytnutá 25 % zľava z účastníckeho poplatku. Konečná cena
(účastnícky poplatok + ubytovanie) bude fakturovaná po ukončení konferencie.

UBYTOVANIE 

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne. Pre záväznú rezerváciu hotela Partizán kontaktujte priamo. Kapacita ubytovania je obmedzená. Ubytovanie v hoteli Partizán je pre účastníkov konferencie DOMUS za zvýhodnenú cenu.  

Rezervačné oddelenie Hotela Partizán**** 

tel.: +421 48 6308 815
e-mail: partizan@partizan.sk

Cenník ubytovania v hoteli Partizán s raňajkami s DPH* 

Business dvojlôžkový 175 €
Deluxe dvojlôžkový 204 €
Apartmán dvojlôžkový 225 €
Komfort štvorlôžkový 350 €

* Pre všetkých účastníkov platí zľava 15 % z cenníkových cien ubytovania.
Zľavu Vám odpočítame pri finálnej fakturácii.

storno podmienky

Registračný poplatok:

Registráciu je možné zrušiť len písomne (e-mailom) na adrese: konferencia@anasoft.com, najneskôr však 5. 9. 2022.
V prípade, že sa po prihlásení Konferencie DOMUS nezúčastníte a neoznámite Vašu neúčasť do 5. 9. 2022, bude Vám účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z účastníckeho poplatku. Namiesto prihláseného účastníka sa Konferencie DOMUS môže zúčastniť náhradník.

Ubytovanie:

V prípade neúčasti na Konferencii DOMUS a nezrušenia účasti do 5. 9. 2022 priamo v hoteli Partizán, bude prihláseným účastníkom účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z ubytovania.

Nariadenie MZSR

Počas Konferencie DOMUS 2022 budú platiť všeobecne záväzné nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, že sa Konferencia neuskutoční kvôli pandemickým opatreniam, Konferencia bude presunutá a účastníkom nebude účtovaný poplatok.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Počas Konferencie DOMUS sa budú robiť fotografie, ktoré sa používajú na webovej stránke spoločnosti, stránkach firmy na sociálnych sieťach za účelom propagácie firmy a jej aktivít. Spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. prehlasuje, že pri spracovaní fotografií nebude neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti účastníkov konferencie a ich súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s ich oprávnenými záujmami. Súhlas je možné písomne odvolať zaslaním požiadavky na mailovú adresu
gdpr@anasoft.com.
*Povinné údaje