Elektronický kontraktačný systém

Elektronický kontraktačný systém

Elektronický kontraktačný systém (EKS) je nástroj pre elektronické verejné obstarávanie, podľa princípov aktuálne legislatívy SR a EÚ. Najvyužívanejšou časťou systému EKS je elektronické trhovisko (ďalej ET), ktoré pre verejné obstarávanie bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác, poskytuje možnosti anonymnej súťaže s automatickým generovaním zmluvy na základe najnižšej ponúkanej ceny. V zmysle platnej legislatívy je elektronické trhovisko povinným obchodným miestom pre podlimitné zákazky bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác.

Cez Elektronické trhovisko majú povinnosť nakupovať štát, obec, vyšší územný celok, ako aj organizácie, ktoré sú nimi zriadené či majetkovo prepojené, ak hodnota obstarávania presahuje 5.000 eur (15.000 Eur od 1.6.2017) a dosahuje pre tovary a služby hodnotu 134.000 eur v prípade štátu, respektíve 207.000 eur v prípade ostatných obstarávateľov. Pri stavebných prácach predstavuje horný finančný limit 5.186.000 eur. Elektronické trhovisko odstraňuje akékoľvek možnosti ovplyvňovať výsledok verejnej súťaže.

Súťaž na ňom prebieha nasledovne:

  • Je rýchla
  • Je anonymná
  • Elektronická aukcia je povinná pre tovary a voliteľná pre služby a stavebné práce
  • Je transparentne zverejňovaná

Uvedený spôsob súťaženia na elektronickom trhovisku robí z celého EKS významný protikorupčný nástroj, o ktorom aj nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko  uviedla, že: „z vládnych reformných nástrojov v oblasti verejného obstarávania si najlepšie vedie Elektronické trhovisko.“

Systém Elektronického trhoviska je v ostrej prevádzke od februára 2015. Od svojho zriadenia bolo na ňom k 30. aprílu 2017 zrealizovaných 65.921 obchodov v celkovej sume 686 miliónov eur a celková úspora z týchto obchodov dosiahla vyše 194 miliónov eur.

Mesačne aktualizovaný prehľad obchodov na elektronickom trhovisku 

 

Systém EKS netvorí však iba modul elektronické trhovisko ale aj nasledovné moduly:

  • Nadlimitné trhovisko, je modul pre obstarávanie bežne dostupných tovarov a služieb, nie však stavebných prác, a to v prípadoch kedy suma obstarávania prevyšuje limity uvádzané vyššie
  • Dynamický nákupný systém a
  • Elektronická podpora procesov verejného obstarávania sú posledné dva moduly systému a slúžia výhradne pre nadlimitné obstarávanie MV SR a to bez obmedzenia na bežnú dostupnosť. Ostatné subjekty v SR sa môžu takto vyhlásených zákaziek MV SR zúčastňovať výhradne v pozícii uchádzačov, nemôžu však cez tieto moduly sami vyhlasovať zákazky.

Dodávateľom Elektronického kontraktačného systému formou služby, je konzorcium spoločností ANASOFT, Slovak Telekom (ST) a Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), pričom spoločnosť ANASOFT zastrešuje aplikačný vývoj systému a koordináciu všetkých členov konzorcia.