Výroba tepla

Správa nehnuteľností a výroba tepla DOMUS

Výrobcovia a distribútori tepla potrebujú vystavovať faktúry odberateľom podľa skutočnej spotreby v čo najkratšom čase. Naše riešenie umožňuje výrobcom tepla spadajúcim pod URSO vykonávať všetky úkony súvisiace s touto činnosťou.

Podporí vaše rozhodovanie výstupmi, ktoré analyzujú náklady aj výnosy a poskytne vám prehľad o vašich technologických zariadeniach z pohľadu pasportizácie, či revízií.

Riešenie pre efektívnu výrobu tepla umožňuje

  • Sledovanie technického stavu zariadení kotolní, výmenníkových staníc
  • Sledovanie nákladov na výrobu tepla
  • Odpočty spotreby tepla
  • Vystavovanie faktúr za odobraté teplo
  • Sledovanie platobnej disciplíny
  • Kalkulácie ceny

Produkty a služby pre výrobcov tepla

Diaľkové merače, či odpočty meračov, informácie cez portál, to všetko uľahčuje našim zákazníkom ich každodennú prácu a robí z nášho riešenia užitočný nástroj. 

Chcete vedieť, ako môže toto riešenie uľahčiť evidenciu, sprehľadniť skutočné náklady na výrobu tepla s následným rozúčtovaním a faktúrovaním odberateľom vašej spoločnosti?