Projektový a programový management

Project Management Office - ANASOFTDostať projekty pod kontrolu, mať všetky podstatné informácie sústredené na jednom mieste, logicky a prehľadne – to je s narastajúcim významom projektov vo firme nevyhnutnosťou.

V spoločnosti ANASOFT sa sústreďuje významné know-how z oblasti projektového a programového managementu. Naši ľudia sa aktívne angažujú v troch profesijných organizáciách projektového managementu na Slovensku - BPUG Slovensko, PMI Slovakia Chapter, Spoločnosť pre projektové riadenie.  

Prínosy Projektového a programového managementu

 • Transparentnosť projektov
 • Rýchlejšie rozhodovanie
 • Efektívnejšie plánovanie nákladov
 • Projekty bezpečne pod kontrolou
 • Optimalizácia komunikácie
 • Predchádzanie krízovým stavom projektov
 • Šetrenie nákladov
 • Štandardizácia a profesionalizácia projektového managementu

Produkty a služby pre riadenie a kontrolu projektov

ANASOFT je skúseným dodávateľom tohto typu služieb so znalosťou širokej škály technológií. Naše riešenia boli konfrontované s realitou projektov rôzneho rozsahu, v konzorciách v roli člena aj lídra, v medzinárodných projektoch, v presahoch do riadenia programov a produktov.

 • Project Management Office - viac informácií tu
  • Systémová integrácia - návrh, implementácia vhodného prepojenia systémov
  • Enterprise Content Management pre kompletnú správu podnikového obsahu
  • Bezpečnosť IT - garancia bezpečnej manipulácie s citlivými údajmi v projektoch

Pokiaľ chcete vedieť, ako dokáže naše riešenie podporiť vašu snahu predchádzať problémom na projektoch a zaistiť ich realizáciu v stanovenom čase, rozpočte, rozsahu a kvalite, neváhajte nás kontaktovať.