Project Management Office

Všetky informácie v jednom prostredí a prehľadne

Project management office je riešenie, ktoré podstatne uľahčí riadenie a kontrolu projektov vo vašej organizácii. Integruje v sebe tri komponenty podstatné pre kolaboráciu a komunikáciu všetkých, ktorí sa na realizácii projektov priamo podieľajú alebo sa ich dotýka priebeh a výsledky projektov.

Project Management Office - ANASOFT

Tri základné komponenty

Oddelenie projektového a programového manažmentu

Poskytuje rýchly prehľad o stave projektov a sústreďuje dokumenty súvisiace s ich základnými parametrami (rozsah, rozpočet a pod.) Okrem toho obsahuje dokumenty a priebežné informácie (reporty) relevantné k celému systému riadenia projektov v organizácii.
Táto časť je určená najmä pre top manažment organizácie, manažment kvality, obchodné oddelenie.

Projektový server

Je centrom pre evidenciu štruktúrovaných informácií o projektoch a automatizácie niektorých procesov. Uchováva plán každého projektu, vykonáva manažment zdrojov, poskytuje rôzne výstupy a reporty.
S touto časťou pracujú najmä projektoví manažéri.

Projektová kancelária

Je štandardne zriadená ku každému projektu. Je miestom, na ktorom sú zhromaždené funkcie a dokumenty súvisiace s prácou projektového tímu. Sú tu evidované jednotlivé úlohy v rôznych kategóriách, vypracovávajú sa tu časové výkazy, všetci oprávnení pracovníci tu nájdu informácie relevantné k častiam konkrétneho projektu.
Túto časť využívajú najmä členovia projektového tímu.