Konzultačné služby v oblasti Ochrany osobných údajov

Konzultačné služby: ochrana osobných údajov

Slovenská republika  prijala nový Zákon č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 25.05.2018 , ktorým sa zrušil zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

V tejto súvislosti vám zabezpečíme

  • Implementáciu aktuálnych požiadaviek Zákona o ochrane osobných údajovNariadenia EÚ (GDPR)
  • Vypracovanie  bezpečnostnej dokumentácie na ochranu osobných údajov (bezpečnostný projekt, smernicu, opatrenia, politiky)
  • Zistenie najkritickejších miest ochrany citlivých dát
  • Analýzu rizík informačnej bezpečnosti ako nástroj na riadenie rizika
  • Posúdenie riadenia informačnej bezpečnosti podľa medzinárodného štandardu ISO/IEC 27001

Okrem súladu s legislatívou získate naviac

  • Účinné bezpečnostné opatrenia, ktoré nezostávajú len na papieri, napr. ochranu dát s podporou šifrovania a pseudonymizácie
  • Reálny prehľad o manipulácii s citlivými informáciami cez monitoring dôležitých bezpečnostných udalostí
  • Ochranu vašich dôverných informácií cielene zameranú na najslabšie miesto v ich životnom cykle, napr. ochranu dát priamo v databázach
  • Konkurenčnú výhodu inovatívnym prístupom riadeniu rizík