Infraštruktúra

Kvalitná, fungujúca a spoľahlivá infraštruktúra IT, najmä však bezpečnosť IT, je základom pre fungujúci podnik. Pre implementáciu sofistikovanejších obchodných aplikácií podporujúcich priamo hlavné činnosti prosperujúcej organizácie je nevyhnutnosťou. V našom portfóliu preto nájdete potrebné činnosti a služby, ktoré vám pomôžu realizovať funkčnú a spoľahlivú infraštruktúru pre vaše IT.

  • Konzultačné služby v oblasti Ochrany osobných údajov (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.) viac informácií
  • Audit IT
  • Návrh a optimalizácia IT
  • Realizácia Proof of Concept
  • Profesionálne implementačné služby
  • Profesionálna správa IT
  • Servis a technická podpora
  • Konzultácie a školenia
  • Ekologická likvidácia starých IT zariadení