Web security

Chráňte Vašu sieť pred škodlivým kódom

Štruktúra a funkčnosť webových stránok sa za posledné desaťročie zmenila zo statických stránok s nemenným obsahom na dynamické, čo znamená, že obsah webových stránok už nie je určovaný iba samotným tvorcom ale celou komunitou. S tým je však spojený aj prudký nárast výskytu škodlivého kódu, ktorý sa prostredníctvom týchto stránok nekontrolovateľne dostáva k používateľom.

URL filtering a bezpečná webová brána - ANASOFT

Kvalitná a bezpečná webová brána ochráni vašich používateľov pred škodlivým kódom pri sťahovaní súborov a umožní vám riadiť prístup na web.

FORCEPOINT TRITON AP-web

Ochrana webovej brány - ANASOFT

ANASOFT riešenie je postavené na produkte Forcepoint TRITON AP-WEB. Zabezpečuje presnú identifikáciu zero-day malware a ďalších škodlivých aktivít.

Rieši klasifikáciu zistených nebezpečenstiev a aktívnu ochranu proti týmto hrozbám v reálnom čase.

Web security s Forcepoint TRITON AP-WEB

 • Ochráni pred pokročilými externými hrozbami, ktoré využívajú rôzne maskovacie techniky, aby sa ukryli pre odhalením, zatiaľ čo kompromitujú vaše citlivé dáta
 • Ochráni pred vnútornými hrozbami, ako napr. krádeže citlivých dát zamestnancami, alebo malware, ktorý už prenikol da vašej siete
 • Plne integrovaná DLP funkcionalita chráni pred náhodným alebo zámerným odoslaním citlivých súborov mimo organizáciu cez rozhranie webového kanálu
 • Technológia sandboxing umožňuje bezpečnú identifikáciu neznámych hrozieb v prílohách e-mailov vo virtuálnom prostredí
 • V kombinácii s TRITON AP-EMAIL and Threat Protection Cloud poskytne komplexnú ochranu v cloude
 • Spoločná architektúra zjednodušuje implementáciu TRITON AP-WEB samostatne, alebo v kombinácii s TRITON AP-EMAILTRITON AP-DATA a TRITON AP-ENDPOINT.
 • Aktualizácia informácii o internetových hrozbách v reálnom čase pomocou služby ThreatSeeker Intelligence Cloud
 • Jednotné reportovacie nástroje, prehľady, štatistiky a management
 • URL filtering – riadenie prístupu používateľov na webové stránky
 • Application control - kontrola používania aplikácií na webe, sociálnych sietí typu Facebook, Linkedin, Twitter atď.
 • Riadenie šírky pásma pre rôzne typy aplikácií a skupiny používateľov

Voliteľné rozšírenia Forcepoint TRITON AP-WEB

 • MODUL DLP - Identifikuje a chráni citlivé dáta priamo na zariadení alebo v cloude a prednastavené a konfigurovateľné politiky umožňujú spĺňať rôzne bezpečnostné predpisy
 • MODUL CLOUD & HYBRID - Ochrana cloudových služieb v reálnom čase, ktorá rozširuje ochranu Webových a mailových klientov pred pokročilými internetovými hrozbami aj na používateľov na cestách
 • MODUL TRITON® AP-MOBILE - Chráni mobilné zariadenia s operačným systémom iOS a Android pred malware, phishingom, nebezpečnými internetovými stránkami a únikom citlivých dát
 • MODUL THREAT PROTECTION CLOUD - Ochrana cloudového obsahu so sandboxom, ktorá sa integruje s TRITON® AP-WEB and TRITON AP-EMAIL

Nenašli ste potrebné informácie? Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať.

Máme pre Vás riešenia, ktoré dokážu ochrániť Vás a Vašich používateľov pred pokročilými hrozbami dnešného dynamického webu a pred následnými stratami a škodami.