GDPR, PCI DSS, ISO 27001 - Bezpečnostné štandardy

GDPR - General Data Protection Regulation 

GDPR - bezpečnostné štandardy

Zámerom európskeho nariadenia General Data Protection Regulation (GDPR), ktorý vstúpil do platnosti 25.5.2018, je posilniť a zjednotiť ochranu dát ľudí žijúcich v krajinách Európskej únie.

Sprísňuje pravidlá spracovania osobných údajov, ako aj pravidlá prenosu osobných údajov v rámci a mimo EÚ. 

Pozrite si prehľadné informácie o GDPR bez zdĺhavého čítania alebo si prečítajte najčastejšie chybné predpoklady, aby ste sa im mohli vyhnúť.  

Požiadavky vyplývajúce z nariadenia GDPR adresuje Imperva svojimi produktami:

 • SecureSphere Database Activity Monitoring/Firewall
 • User Rights Management
 • SecureSphere Discovery and Assessment

Prístup ANASOFTu ku GDPR

PCI DSS - PCI PCI SECURITY STANDARDS

Bezpečnostné štandardy PCI DSS Bezpečnostné štandardy, ako napr. PCI DSS, vyžadujú ochranu aplikácií ako prostriedok k zabezpečeniu dôvernosti a integrity dát.

Podnikové aplikácie podliehajú požiadavkám na zabezpečenie ochrany pred zneužitím citlivých dát internými hrozbami. Uvedené potreby adresuje Imperva produktom SecureSphere Web Application Firewall.

Rovnako tak je bezpečnostnými štandardami vyžadované monitorovanie privilegovaných používateľov a audit prístupov k citlivým dátam.

Uvedené požiadavky Imperva pomáha riešiť pomocou produktov: 

 • SecureSphere Database Activity Monitoring/Firewall
 • SecureSphere File Activity Monitoring/Firewall
 • User Rights Management
 • SecureSphere Discovery and Assessment

Medzinárodná norma ISO 27001

ISO27001Cieľom medzinárodnej normy ISO 27001 je podpora pre vytvorenie, zavedenie, realizáciu, monitorovanie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva bezpečnosti informácií.

Je to uznávaný medzinárodný manažérsky štandard.

Systém vyžaduje zdokumentovanie, že identifikované informačné aktíva sú chránené, riziká bezpečnosti informácií sú riadené, sú zavedené opatrenia s požadovanou úrovňou záruky a tie sú kontrolované.

 

Riešenie požiadaviek vyplývajúcich z ISO 27001 podporuje Imperva napr. produktami:

 • SecureSphere Database Activity Monitoring/Firewall
 • SecureSphere File Activity Monitoring/Firewall
 • User Rights Management
 • SecureSphere Discovery and Assessment

Nenašli ste potrebné informácie? Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať.