DLP - Data Leakage Prevention

Nedovoľte zneužiť citlivé informácie a údaje

Najväčšie riziká z hľadiska úniku citlivých údajov predstavuje krádež autorizovanými používateľmi (zamestnanci), neopatrnosť resp. nedbanlivosť zamestnancov pri práci s citlivými údajmi a kompromitácia či infikovanie informačných technológií zamestnancov (PC, notebooky, smartfóny). Prostredníctvom vírusov, botnetov či priameho kybernetického (hackerského) útoku tak dôjde ku krádeži citlivých údajov.

Pred uvedenými hrozbami účinne chránia nami dodávané DLP (Data Leakage Prevention/ Data Lost Prevention / Data Lost Protection) riešení. Odporúčaným riešením ANASOFTu je, vo svojej kategórii špičkový produkt, Forcepoint TRITON AP-DATA.

ANASOFT ako Forcepoint Silver partner môže pre vás zabezpečiť kvalifikovaný návrh implementácie riešenia Forcepoint, výborné projektové ceny, implementáciu a následnú technickú podporu počas jeho prevádzky. 

Forcepoint TRITON AP-DATA, TRITON AP-ENDPOINT

Data Leakage Prevention - ANASOFT

Forcepoint TRITON AP-DATA a TRITON AP-ENDPOINT umožňuje vyhľadávať, odhaľovať a chrániť citlivé údaje kdekoľvek sa nachádzajú – na koncových staniciach, v dátových úložiskách v lokálnej sieti alebo v cloude (napr. MS Office 365). 

Unikátne vlastnosti DLP riešenia Forcepoint:

  • PreciseID Fingerprinting – spoľahlivo a presne identifikuje a detekuje citlivé údaje, štruktúrované (databázové záznamy) alebo neštruktúrované (dokumenty), uložené na sieťových úložiskách, koncových staniciach Windows alebo Mac (v kancelárii alebo mimo)
  • Incident Risk Scoring - poskytuje prehľadné reporty o najväčších bezpečnostných rizikách vo organizácii
  • OCR – umožňuje vidieť text vo vnútri obrázkov. Vďaka OCR je možné identifikovať v obrázkoch citlivé údaje ako napríklad návrhy CAD, scanované dokumenty alebo tzv. screenshoty
  • Drip DLP – sleduje kumulatívny objem prenášaných údajov používateľmi za určený čas, vďaka čomu je možné zistiť únik citlivých dát aj v malých dávkach
  • Behavioral-Based Policies – kombinuje obsah a kontext použitia citlivých údajov aby bolo možné zistiť rizikové správanie používateľov pri práci s údajmi

DLP

  • Data Encryption – umožňuje automaticky zašifrovať citlivé údaje pri ich kopírovaní na externé pamäťové médium, čím je zaručená ich bezpečnosť pri zdieľaní
  • Email-Based Incident Workflow – jednoducho zabezpečí vyriešenie prípadného incidentu s vlastníkom citlivých údajov bez nutnosti pristupovať k DLP management konzole
  • Extend Enterprise DLP Controls – poskytuje možnosť nakonfigurovať politiky ochrany citlivých údajov na jednom mieste a ochrániť ich pri odosielaní mimo organizácie cez email, web upload, instant messaging a cloudové služby
  • Safely Deploy Microsoft Office 365  umožňuje integrovať ochranu DLP aj do cloudového riešenia MS Office 365

Hlavné časti DLP riešenia Forcepoint TRITON AP-DATA

Forcepoint TRITON AP-DATA Discover

Vyhľadáva citlivé údaje uložené kdekoľvek v dátových úložiskách, na koncových staniciach alebo v cloude na základe definovaných bezpečnostných politík.

Forcepoint TRITON AP-DATA Gateway (pre Web a Email)

Monitoruje vstupnú bránu do každej siete – perimeter (web, elektronickú poštu, FTP servery a pod.). Na základe definovaných bezpečnostných politík vynucuje ochranu citlivých dát (notifikácia, blokovanie).

Viac informácií o tomto riešení (DATA SHEET)

Forcepoint TRITON AP-ENDPOINT

Monitoruje a prípadne blokuje aktivity (cut, copy, paste, print screen, tlač, odosielanie dát prostredníctvom http/https protokolu na freemailové služby apod.) používateľov pracujúcich na koncovom zariadení (Windows, Mac) vo firemnej sieti alebo mimo nej.  

Viac informácií o tomto riešení (DATA SHEET)

Jednotlivé časti Forcepoint TRITON AP-DATA a AP-ENDPOINT sa licencujú podľa počtu používateľov.
Uvedené moduly sú manažované z centrálnej management konzoly TRITON Management Server.

Matica vlastností Forcepoint TRITON AP-DATA, TRITON AP-ENDPOINT

Matica vlastností produktov Forcepoint

Informácie o ďalších produktoch a riešeniach spoločnosti Forcepoint 

Nenašli ste potrebné informácie? Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať.

V riešeniach pre ochranu pred únikom citlivých dát Data Leakage Prevention / Data Lost Protection, sme odborníci. Pripravíme Vám kvalifikovaný návrh implementácie riešenia Forcepoint vhodný pre Vašu spoločnosť.