DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

V rámci digitálnej transformácie poskytujeme rôzne riešenia.

Signatus je oceňované riešenie pre digitálne spracovanie fyzických dokumentov, distribúciu obsahu a elektronické podpisovanie.

Jedinečný nástroj na urýchlenie digitálnej transformácie, vďaka ktorej sa vytráca papier z vašich kancelárií. 

Inteligentné RIADENIE VÝROBY A LOGISTIKY (smart industry)

V rámci štvrtej priemyselnej revolúcii dochádza k digitálnej transformácii podnikov. ANASOFT zabezpečuje digitalizáciu a automatizáciu výrobných procesov prostredníctvom Smart Industry riešenia - výrobného operačného systému - vybudovaného na princípoch Industry 4.0.

Rozsiahla funkcionalita systému umožňuje efektívne plánovať, riadiť, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé operácie a procesy vo výrobnom toku s okamžitým prístupom k výrobným dátam v reálnom čase.

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ A VÝROBA TEPLA

V oblasti správy nehnuteľností sa naše riešenia zameriavajú predovšetkým na správu bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

Náš systém DOMUS je prispôsobený tak, aby umožňoval efektívnu ekonomickú správu bytových domov (elektronické zasielanie vyúčtovaní a predpisov, ostatná elektronická komunikácia), sledovanie platobnej disciplíny obyvateľov a vymáhanie prípadných nedoplatov, rozúčtovanie spoločných nákladov (kontrola spotreby energií online), ...

SOFTVÉROVÝ VÝVOJ

ANASOFT patrí do prvej desiatky softvérových domov. Vývoj softvéru a aplikácií má pre všetky fázy presne definovanú metodiku zastrešujúcu všetky kategórie činností.

Poznáme potreby konkrétnych biznis oblastí a pri tvorbe riešení sme využili naše znalosti procesov týchto oblastiach.

IT SECURITY

Používanie moderných informačných technológií je stále častejšie konfrontované so sofistikovanými a agresívnymi hrozbami rôzneho druhu. Software security, resp. IT security je pre nás prioritná oblasť, ktorej sa v ANASOFTe systematicky venuje tím profesionálov.

Naše portfólio bezpečnostných riešení pokrýva najviac ohrozené časti vašej infraštruktúry a vašich dát. Máme riešenia, ktoré dokážu ochrániť vás a vašich klientov pred pokročilými IT hrozbami. Vieme ako ochrániť vaše peniaze, údaje a vašu reputáciu...

SLUŽBY IT

Ponúkame širokú paletu služieb IT podpory,  ktoré pre vás nastavíme na mieru s kvalifikovaným tímom našich odborníkov pre rôzne oblasti IT.

V rámci každej dodávky riešenia pre infraštruktúru a bezpečnosť IT poskytujeme profesionálne implementačné služby realizované našimi vyškolenými a certifikovanými odborníkmi pre každý produkt.