Portál Ludialudom.sk

ANASOFT vyvinul na mieru a neustále zdokonaľuje moderný a technicky vyspelý portál ĽudiaĽuďom.sk, ktorý je projektom neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. Ide o prvý univerzálny online systém darcovstva na Slovensku bez poplatkov za sprostredkovanie, a tiež bez obmedzení množstva a zamerania zverejnených výziev.

Portál "Ľudia ľuďom" je zameraný na univerzálnu pomoc - chce vytvoriť priestor na pomoc všetkým. Niekto chce pomáhať ľuďom, ktorí trpia a boria sa s nezavinenými problémami. Iní zasa chcú podať pomocnú ruku hlavne tým, ktorí by svoje úsilie byť lepší, vzdelanejší a zručnejší nemohli bez našej podpory nikdy uskutočniť.

O portáli Ľudiaľuďom

ĽudiaĽuďom.sk je prvý absolútne otvorený a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku. Jeho základom je rovnomenný internetový portál s prehľadnou databázou výziev – žiadostí o finančnú pomoc pre fyzické, či právnické osoby, s verejnoprospešným zámerom.

logo ludialudom

Unikátnosť systému spočíva predovšetkým v jeho otvorenosti a možnosti samoorganizácie. Prevádzkovateľ nerozhoduje o tom, ktoré výzvy budú uverejnené a podporené. O úspechu rozhodujú samotní darcovia, ktorí svoje príspevky posielajú adresne vždy konkrétnemu príjemcovi. Ten dostáva vždy celú sumu daru. 

Základnými piliermi ĽudiaĽuďom.sk sú transparentnosť, adresnosť a efektívnosť. Celý proces darcovstva je pod kontrolou verejnosti. Každý presne vidí počet darov, mieru naplnenosti výzvy. Darcovia si navyše na základe darcovskej zmluvy, ktorú dostávajú, môžu až do troch rokov žiadať od príjemcu informácie o tom, ako bolo naložené s ich príspevkom.

Platformy

ANASOFT realizoval niekoľko samostatných platforiem portálu. Okrem samotného darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk je to platforma na sprostredkovanie dobrovoľníckej práce (dobrovolnici.ludialudom.sk) a najnovšia platforma Kamoši z webu (kamosizwebu.sk) určená najmä na podporu detí zo sociálne slabších skupín a vylúčených spoločenstiev.

Okrem nich pod portál patria benefičné elektronické aukcie (aukcie.ludialudom.sk) a blogová platforma (blog.ludialudom.sk). 

Pomoc v číslach

Za 10 rokov existencie pomohol sumou už takmer vo výške 16.000.000,-€.  

Celkovo na portáli je takmer 217.000 príjemcov, darcov či overovateľov jednotlivých výziev.

Momentálne je aktívnych takmer 1.200 výziev, do ktorých sa môže zapojiť ktokoľvek. 

Viac informácií na www.Ludialudom.sk.