Od roku 2005 spolupracujeme s neziskovou organizáciou JA Slovensko n.o. na vzdelávaní mladých študentov, ktorí sa zapoja do vzdelávacieho program JA Firma.

Vďaka tomuto programu majú študenti na školách príležitosť založiť si skutočnú firmu, simulujúcu akciovú spoločnosť a zároveň musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka.

Každoročne v ANASOFTe organizujeme Konferenciu prezidentov študentských spoločností.

Od roku 2015 spoluorganizujeme súťaž JA Business Idea zameranú najmä na zdieľanie praktických skúseností z fungovania spoločnostiDo súťaže sa zapájajú študenti programu JA Firma - jednotlivci so svojimi originálnymi, inovatívnymi nápadmi.