Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Kvalita a bezpečnosť

Zárukou kvality sú pre nás angažovaní ľudia - ANASOFT

Zárukou kvality sú pre nás angažovaní ľudia, naše inovatívne a žiadané produkty, spoľahlivé služby, procesy podporujúce neformálne pracovné prostredie a osobnú zodpovednosť.

Sme dôkazom, že otvorená firemná kultúra môže byť v súlade s uznávanými medzinárodnými manažérskymi štandardami ISO 9001ISO 27001 a ISO 20000.

naše certifikáty

ISO 9001 je najrozšírenejší vo svetovej sérii noriem a pokynov, ktorá definuje požiadavky na systémy riadenia týkajúce sa kvality produktov a služieb. Systém riadenia v ANASOFTe bol overený LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.

ISO 20000 je prvý medzinárodný štandard pre riadenie IT služieb, ktorý odráža osvedčené postupy obsiahnuté v rámci ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Podporuje ďalšie rámce a prístupy riadenia IT služieb. ISO 20000 zahŕňa návrh, prechod, dodávky a zlepšenie služieb.

ISO 27001 je štandardná informačná bezpečnosť, systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS). Spoločnosť ANASOFT, ktorá spĺňa štandard a prešla auditom zhody, bola certifikovaná nezávislým a akreditovaným certifikačným orgánom.

S kvalitou sa stretávame vo svojich každodenných činnostiach, baví nás prinášať služby s vysokou pridanou hodnotou, keď sú žiadané a spĺňajú očakávania používateľov. Požiadavky informačnej bezpečnosti dopĺňajú pocit bezpečia. Viac sa dočítate v našej politike kvality, riadenia IT služieb a informačnej bezpečnosti.

Od roku 2009 sme držiteľom certifikátu potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti Národného bezpečnostného úradu SR na prácu s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „tajné“, ako aj EU SECRET a NATO SECRET.

Certifikáty potvrdzujú, že firma spĺňa náročné bezpečnostné požiadavky národnej legislatívy i medzinárodných štandardov a má vytvorený systém na prácu s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „Vyhradené“, „Dôverné“ a „Tajné“.

Táto skutočnosť nás oprávňuje pracovať na projektoch so špecifickými požiadavkami na informačnú, personálnu, administratívnu, fyzickú a objektovú bezpečnosť.

Viac informácií nájdete na www.nbu.gov.sk.