Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o.

Prevádzkovateľ:

ANASOFT APR, spol. s r.o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
IČO 31361552, Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava 3, Oddiel Sro, vložka č. 6042/B

Zodpovedná osoba:

Katarína Melišová, Andrea Garajová
tel.: +421 2 3223 4111, mail: gdpr@anasoft.com