FIIT LAB, ANAlab - výskumno-vývojové laboratóriá

ANALAB

V roku 2007 sme otvorili v rámci výskumno-vývojového laboratória ANAlab projekt spolupráce so študentmi vysokých škôl. V rámci realizovaných projektov majú študenti možnosť pracovať na zaujímavých projektoch spolu s odborníkmi z ANASOFTu.

Cieľom laboratória je využívať najnovšie vedecké poznatky a informačné a komunikačné technológie na vývoj riešení, ktoré sa postupne stávajú bázou pre rozširovanie portfólia produktov a služieb spoločnosti. Pokiaľ sa chcete zúčastniť nasledujúceho ročníka, kontaktujte nás.

FIIT LAB

V spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sme v roku 2018 otvorili FIIT LAB - Výskumné laboratórium pre použitie umelej inteligencie v Smart Industry. Vo výskumných skupinách participujú študenti s expertmi z ANASOFTu. Laboratórium je určené na výskum najnovších metód umelej inteligencie aplikovaných v priemysle.

 

Inovatívne projekty výskumných laboratóriÍ

Aplikovanie algoritmov umelej inteligencie nad dátami automatizovanej výroby

Aplikovanie algoritmov umelej inteligencie nad dátami automatizovanej výrobyCieľom projektu bolo hľadanie vzorcov správania a súvislostí, odhaľovanie anomálii a vytváranie schopnosti ich predikcie, aplikovanie algoritmov umelej inteligencie. Vytvorenie simulátora systému na základe historických audit/log údajov, tvorba nástrojov na podporu prevádzkového dohľadu systému.

Viac informácií o projekte.

Interaktívne zariadenie interpretujúce kyberneticko-fyzikálny systém

Interaktívne zariadenie interpretujúce kyberneticko-fyzikálny systémNavrhli sme a zhotovili riešenie pre prezentáciu samoučiaceho sa systému v prostredí výroby (pre prediktívne servisné zásahyalebo algoritmizáciu naskladňovacích/ vyskladňovanovacích procesov vo veľkoskladoch). Výsledkom je interaktívne zariadenie so samoučiacimi sa algoritmami.

Viac informácií o projekte.

Porovnávanie behaviorálnych charakteristík vlastnoručného podpisu s využitím nástrojov strojového učenia

Porovnávanie behaviorálnych charakteristík vlastnoručného podpisu s využitím nástrojov strojového učeniaK podpisovému riešeniu sme vyvinuli komponent, ktorý je schopný overenia získaného podpisu voči podpisovému vzoru. Cieľom projektu je prieskum, výber a overenie vhodnej technológie k porovnávaniu biometrických dát podpisu 1:1 v reálnom čase a možnosti využitia nástroja strojového učenia.

Viac informácií o projekte.

Využitie technológie BlockChain v elektronickom podpise

Využitie technológie BlockChain v elektronickom podpiseCieľom projektu bolo overiť použiteľnosť zmysluplného prípadu použitia BlockChain a DPL (Distributed Public Ledger). V rámci projektu sme využívali dostupné platformy, overovať návrhové vzory a vytvárať komponenty na integráciu do existujúcich riešení.

Viac informácií o projekte.

Vizualizácia dát z výrobného podniku v prostredí Augmented reality

Vizualizácia dát z výrobného podniku v prostredí Augmented realityCieľom projektu bolo vytvoriť programové riešenie, ktoré bude do obrazu reálneho okolia pridávať agregované informácie týkajúce sa sledovaného výrobného pracoviska. Cieľom je uľahčenie monitorovania výrobného pracoviska.

Prípadová štúdia - Vizuálizácia dát výrobného podniku.

Vizualizačný nástroj pre forenznú analýzu digitálneho vlastnoručného podpisu

Vizualizačný nástroj pre forenznú analýzu digitálneho vlastnoručného podpisuVýzvou projektu bolo vytvoriť vizuálne formy podpisu, ktoré najviac pomôžu forenzným expertom skúmať zhodu vlastnoručného digitálneho podpisu s ďalšími vzorkami. Cieľom je nezávislosť na nástrojoch tretích strán, ktoré sme doteraz využívali.

Prípadová štúdia - Vizuálizačný nástroj na forenznú analýzu.

KINECT One for Windows - pomocník pre ergonómiu

KINECT One for Windows

Študenti mali úlohu overiť možnosti využitia „KINECT One for Windows" pri vyhodnocovaní rôznych faktorov ergonómie pre pracovníkov vo výrobných odvetviach priemyslu. Vytvorili prototyp aplikácie na podporu MTM (Methods Time Measurement) analýzy ergonómie. 

 Prípadová štúdia - Kinect One pre ergonómiu vo výrobe.

Súkromie v mobilnej komunikácii

Súkromie v mobilnej komunikáciiSkúmali sme možnosti ochrany súkromia pri mobilnej komunikácii v rôznych formách (hlas, správy dokumenty). Venovali sme sa téme ako uchrániť súkromie a obsah zariadenia v prípade jeho straty. Identifikovali sme jednoduché a vhodné aplikácie (služby) pre vytvorenie chránenej komunikácie.
 

Open I/O board

Open I/O boardÚlohou bolo vytvoriť, resp. nájsť na trhu hardvérový I/O board, postavený na princípoch Open Software a Open Hardware. Takto koncipovaný I/O board môže byť použitý ako alternatíva ku komerčným I/O boardom alebo v jednoduchej implementácii riadenia spotrebičov v domácnosti (HomeAutomation, HA).
 

Logistika v nákladnej doprave s využitím mobilných technológií

Logistika s mobilnými zariadeniamiTémou projektu bolo sledovanie a vyhodnocovanie výkonu nákladnej flotily vozidiel s využitím mobilných technológii formou BYOD (Bring-Your-Own-Device). Vytvorené riešenie rozširuje využiteľnosť produktu pre riadenie dopravnej logistiky - VIATUS pomocou vlastných mobilných zariadení.

 

USB CLOUD DATA KEY

USB Cloud Data KeyVýsledkom projektu je riešenie vzdialeného zabezpečeného prístupu do databanky (CLOUDu) prostredníctvom USB Dongle s DSP cez internet. V rámci projektu bola preskúmaná použiteľnosť IT security technológii (PKI, PKCS, AES...), bol zrealizovaný prehlaď a výber klientskych a serverových platforiem.  

 

Biznis analýza pre neskúsených, ale odhodlaných

Biznis analýzaBiznis analýza je práca s ľuďmi a o ľuďoch, kde je potrebné naozaj dobre počúvať a dobre porozumieť. Je to práca s modelmi, ktorá umožňuje plne využiť vlastnú kreativitu a schopnosti technického a analytického myslenia. Pre vybrané procesy sme hľadali inovatívne spôsoby a formy ich informačnej podpory.
 

Testovanie mobilných aplikácií

Testovanie mobilných aplikáciíV rámci realizácie projektu študenti definovali oblasti a spôsoby testovania mobilných aplikácií. Oboznámili sa s metodikou testovania, rôznymi typmi a prístupmi k testovaniu aplikácií, so špecifikami testovania mobilných aplikácií. Prakticky si vyskúšali tvorbu testovacích scenárov i vyhodnocovanie informácií.
 

Automatické vytváranie testovacích prostredí v cloude

Automatické vytváranie testovacích prostredí v cloudeCloudové prostredie MS Azure poskytuje širokú škálu možností pre automatické vytváranie IaaS riešení, čo umožňuje zjednodušiť nasadenie riešenia. Avšak nerieši to otázku toho, či je nasadené riešenie funkčné. Cieľom projektu bolo pripraviť framework, ktorý umožňuje u nasadeného riešenia overiť jeho funkčnosť.