ANAlab formulár

 

 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu kontaktného formulára a jeho príloh za účelom evidencie uchádzačov o ANAlab projekty. Súhlas so spracúvaním udeľujem na dobu 2 rokov. Prevádzkovateľ spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r.o. spracúva tieto údaje v rámci databázy uchádzačov o zamestnanie. Po uplynutí doby súhlasu budú údaje anonymizované. Odvolanie súhlasu ako aj uplatnenie práv dotknutých osôb podľa §21 až 27 a §100 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov je možné kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.