Portál nielen s lepšou cenou

Bratislava 1.12.2010

Portály ponúkajú koncovým používateľom, ktorí sú preťažení používaním mnohých systémov, zjednocujúci princíp. Svoje uplatnenie majú v organizáciách, ktoré generujú množstvo informácií  a je ich potrebné interne zdieľať alebo publikovať na internete. ANASOFT vytvoril nové portálové riešenie pre Asociáciu finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP). Zaujímavosťou projektu je využitie open source platformy Liferay Portal 6.0 Community Edition.

Tá predstavuje lídra na trhu Java 2 Enterprise edition riešení a je podporovaná rozsiahlou komunitou prispievateľov z celého sveta. Open source softvér využíva čoraz viac organizácií, pretože im ponúka rôzne benefity ako bezpečnosť, kvalita, cena, flexibilita ... Keďže open source softvér vytvárajú tisícky vývojárov, majú oveľa väčšiu šancu objaviť a opraviť chyby. Rovnako je to aj s kvalitou systému, neustále sú vytvárané jeho ďalšie inovácie a zlepšenia. Pri open source riešeniach zároveň môžu zákazníci do určitej miery rozhodovať o tom, čo od softvéru požadujú. Takéto riešenia bývajú v prevažnej miere menej náročné na systémové zdroje.

„Prvé nasadenie portálu sme si vyskúšali vo firme, vytvorili sme portál pre zákazníkov nášho produktu DOMUS. Vyhovovalo nám, že Liferay portal je k dispozícii pod open source licenciou a pokrýva takmer všetky požiadavky zákazníka na webovú aplikáciu všeobecne, komunity, webový obsah... Keďže nevyžaduje žiadny špecifický aplikačný alebo databázový server ani operačný systém, celková suma za riešenie je pre zákazníka nižšia,“  vysvetľuje softvérový architekt spoločnosti ANASOFT Marek Kolinský a dodáva, že Liferay portál je zároveň schopný spolupracovať s množstvom existujúcich softvérových riešení.

Komplexná platforma

Pozitívom Liferay portálu je aj to, že ponúka širokú škálu štandardných komponentov, ktoré sú potrebné na výstavbu komplexných podnikových webových sídel. „ Ide napríklad o správu webového obsahu, dokumentov, nástroje vnútropodnikovej spolupráce, sociálne siete, správu používateľov,“ vypočítava Marek Kolinský.  Zároveň umožňuje prispôsobovať aj ostatné komponenty riešenia konkrétnym biznis požiadavkám zákazníka, či už z pohľadu vzhľadu jednotlivých stránok ako aj implementácie biznis služieb.

V prípade projektu AFISP Portálu, typického podnikového webového sídla, sa prispôsoboval vzhľad portálu dizajn manuálu organizácie, registrácia používateľa a iné. „Vzhľadom na špecifické požiadavky na proces registrácie používateľa bola samotná implementácia procesu registrácie rozšírená o údaje ako napríklad rodné číslo, respektíve dátum narodenia pre cudzincov, príslušnosť k organizácii a podobne,“ vysvetľuje analytik.