Produktové línie pre rýchle nasadenie

Sme softwarehouse. Vytvárame unikátne riešenia, ktoré vychádzajú z dôkladnej analýzy potrieb zákazníka. Do riešení vkladáme naše know-how, kreativitu a využívame novinky z oblasti informačných technológií.

Pridanou hodnotou našich riešení je náš dôraz na jedinečnosť zákazníkov, neodmysliteľnou súčasťou zase optimalizácia procesov zákazníka a zvýšenie podnikovej výkonnosti.

Prínosom pre našich zákazníkov sú naše hlboké znalosti o ich odvetví a zároveň schopnosť využiť tieto znalosti v špecifickom systéme prevádzky a manažmentu danej firmy.

Okrem riešení pre rôzne segmenty, má ANASOFT vo svojou produktovom portfóliu aj špecializované riešenia FINUS, DOMUS, EMANS, SIGNATUS a DECEUS, ktoré pomáhajú k splneniu podnikateľských cieľov našich zákazníkov.