Skvelá stážistická skúsenosť v ANASOFTe

10.08.2020

Stážisti v ANASOFTe

V ANASOFTe sa dlhodobo venujeme príprave mladých ľudí na IT prax. Máme rôzne programy, ktoré sú určené stredoškolákom i vysokoškolákom, ako sú ANAlab či program ANASOFT Summer Internship. Tento rok sme sa venovali hlavne stážistom z radov vysokoškolákov a jeden z nich nám o svojich skúsenostiach v ANASOFTe aj rád napísal.

Katarína Karaffová, stážistka v ANASOFTe

V rámci letného semestra 4. ročníka všetci študenti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave musia absolvovať prax vo svojom odbore. Ja som sa rozhodla pre softvérovú firmu ANASOFT.

Prvýkrát som o tejto firme počula od môjho suseda, ktorý pracuje v ANASOFTe ako Smart Industry Solution Designer. Jeho nadšené rozprávanie o náplni jeho práce ma natoľko oslovilo, že som sa rozhodla poslať životopis. Prvotný dojem z firmy bol veľmi prijemný. Všetci, s ktorými som sa tu stretla, boli ku mne priateľskí, otvorení, zaujímali sa a venovali sa mi. Zvlášť ma oslovilo, že si tu všetci tykajú, čo častokrát pomohlo prekonať bariéru vekového rozdielu.

Chalani - kolegovia ITčkári - mi s ochotou vždy všetko vysvetlili, brávali ma na kávu, kalčeto a naozaj som bola príjemne prekvapená, ako mi sadli. Aj zo školy som zvyknutá pohybovať sa v prevažne mužskom kolektíve, čiže fakt, že som jediné dievča na poschodí, nebol pre mňa nový. Potvrdilo sa mi, že ITečkári majú svoj vlastný jazyk a humor, ktorému nie vždy každý rozumie, aj to, že sa vedia tak zažrať do roboty, že strácajú pojem o čase.

Zo začiatku som bola zaradená do tímu analytikov na divízii Smart Industry, kde som mala možnosť nahliadnuť, aká je náplň ich práce. Učila som sa rôznym notáciám, s ktorými analytici pracujú - ako UML (Unified Modeling Language) a BPMN (Business Process Model and Notation) - ich správnemu značeniu a používaniu. Analytické zmýšľanie mi nebolo cudzie a celkom rýchlo som sa v ňom našla a orientovala. Postupom času som dostávala aj reálne zadania, vytvárala BPMN pre rôzne procesy a učila sa tak základným analytickým nástrojom.

Okrem práce analytika som si skúsila aj prácu programátora, testera, konzultanta, obchodného a produktového manažéra. Riešila som problém optimalizácie skladov, kde som vedela prepojiť vedomosti zo školy pri návrhu algoritmu na umiestnenie tovarov. Bol to skvelý pocit vidieť ako sa veci riešia v praxi a pomohlo mi to aj pri výbere predmetov do posledného ročníka.

Najzaujímavejšou častou praxe bolo, keď ma chalani brávali do terénu, kde som naživo videla implementáciu riešenia EMANS v praxi. Mala som možnosť vidieť rozdiel v organizácii skladov bez EMANSu a s ním, aj to ako veľmi vie zefektívniť a uľahčiť prácu a vniesť poriadok do vecí a procesov. Navštívila som rôzne projekty, ktoré sú nasadené v skladoch s ponožkami (Dedoles), zeleninou a ovocím (Lunys) alebo aj v logistickej prevádzke subdodávateľa pre najväčšiu slovenskú automobilku.

Som vďačná za túto dvojmesačnú skúsenosť, počas ktorej som nadobudla nielen celkový pohľad na vývoj softvéru, ale aj nové priateľstvá a utvrdila sa v predstave budúceho zamestnania. Viem, že potrebujem prácu tvorivú, rôznorodú, kde uplatním svoje vedomosti a budem komunikovať s ľuďmi.

Dobrý kolektív, pohodová atmosféra, vidieť zmysel a výsledky svojej práce a najmä uľahčovať ňou ďalším ľuďom životy. Myslím, že ANASOFT a jeho ANASOFŤáci sú pekným prienikom všetkých týchto potrieb.

Prax ma naučila prijať fakt, že je normálne, keď niečo hneď neviem. Netreba sa báť ozvať, je dovolené sa pýtať, a že tie najkrajšie zážitky vznikajú neplánovane.