Veľké dáta v inteligentnej výrobe a logistike

05.06.2019

Digitalizácia dát a ich následné efektívne využitie v inteligentnej výrobe a logistike prináša podnikom aj nové výzvy. Kľúčovou otázkou je ako spracovať údaje tak, aby sa z nich vyťažili informácie, ktoré prinesú podniku reálnu hodnotu.

Digitalizácia logistiky a riadenia zásobovacieho reťazca

04.06.2019

Digitálna transformácia podnikov a automatizácia zásobovania sa stávajú normou a nevyhnutnosťou nielen pre rozvoj podniku, ale už aj pre dlhodobú udržateľnosť procesov. Prax potvrdzuje, že digitalizácia logistiky prebieha najčastejšie v troch základných oblastiach: riadenie a správa skladu (WMS), vnútropodnikové zásobovanie a expedícia a distribučná logistika.

Boj o identitu. Prípadov phishingu pribúda.

20.05.2019

Najväčší systém zubného poistenia v Spojených štátoch amerických zasiahol phishing. Útočník získal osobné údaje pacientov. Ako chránia identitu slovenské firmy? Policajné štatistiky evidujú stovky prípadov ročne, pričom ide len o nahlásené phishingové útoky.

Litera fest - svieži závan novej literatúry

04.04.2019

Litera fest je každoročnou oslavou súčasnej pôvodnej slovenskej literatúry – prózy. Od 25. do 27. apríla čakajú na návštevníkov v budove Slovenského rozhlasu stretnutia, besedy, workshopy a ďalší program.

Hacker číha všade. Ako si ochrániť súkromie?

15.03.2019

Pošli peniaze, alebo o tebe zverejníme citlivé informácie. Vezmeme si na teba úver, alebo ti vybielime účet. Útoky hackerov sú dnes bežnou záležitosťou. Nemusíte byť vysoko postavenou osobou. Špekulanti hľadajú slabú stránku užívateľov aj pri bežných pobytoch v hoteli, na káve v reštaurácii, či dokonca u vás doma. Čo im útok umožňuje a ako sa pred tým chrániť?

Ak ste fanúšikmi LEGA, určite ste už počuli o FIRST LEGO League

22.02.2019

Ak aj nepatríte k fanúšikom vy osobne, určite nájdete nie jedného nadšenca vo vašom okolí. Na FLL Semifinále som tento rok zavítala po prvýkrát ako dobrovoľníčka z ANASOFTu a v nasledujúcich riadkoch sa vám pokúsim priblížiť môj subjektívny pohľad na tento semifinálový deň.

Top 8 Smart Industry trendov v logistike a výrobe na rok 2019

22.01.2019

Digitálne dvojča, umelá inteligencia, priemyselný internet vecí ako aj robotizácia skladov sa zaraďujú medzi kľúčové Smart Industry trendy v logistike a výrobe na rok 2019 ako aj nadchádzajúceho obdobia priemyselnej transformácie.

Ako na agilné vnútropodnikové zásobovanie | Intralogistika 4.0

09.10.2018

Interná logistika predstavuje najdôležitejšiu časť výrobných podnikov a neoddeliteľnú súčasť zásobovacieho reťazca. Nepretržité zásobovanie výrobných liniek a pracovísk vstupným materiálom patrí medzi kľúčové procesy podniku. Preto musí byť vnútropodnikové zásobovanie dostatočne flexibilné a zároveň aj riadne naplánované z dôvodu predchádzania neočakávaných prestojov a neželaných zastavení. Technológie Priemyslu 4.0 a Smart Industry riešení EMANS umožnili efektívnu digitalizáciu a automatizáciu vnútropodnikového zásobovania.

3 úrovne automatizácie vnútropodnikového zásobovania | Inteligentná intralogistika

09.10.2018

Štvrtá priemyselná revolúcia sprístupnila nástroje pre digitálnu transformáciu podnikov. Okrem digitalizácie a automatizácie výrobných procesov ovplyvňuje Priemysel 4.0 zásadným spôsobom aj zásobovací reťazec. Ten sa postupne mení na digitálny ekosystém.K automatizácii výrobnej logistiky prostredníctvom technológií Priemyslu 4.0 môže dochádzať na troch úrovniach.

Ako zvýšiť produktivitu skladu [Prípadová štúdia]

09.10.2018

Výdaje na procesy vychystávania tovaru alebo materiálu môžu tvoriť až 55% celkových prevádzkových nákladov skladu. Súčasné technológie umožňujú optimalizovať nielen prevádzkové náklady, ale aj výkonnosť, kvalitu a flexibilitu skladových procesov.

Čo všetko sa dá pri outsourcingu IT pokaziť

10.09.2018

Firmy, ktoré sa rozhodujú outsourcovať časť svojho IT, prípadne zveriť do rúk externému partnerovi celú IT infraštruktúru, očakávajú od tohto kroku rozličné prínosy. Niekto len nechce mať starosti s niečím, čo sa netýka jeho core biznisu, iný dúfa v úsporu nákladov, ďalší v lepšiu dostupnosť či zabezpečenie IT.

Na ceste k automatizovanému riadeniu skladu

18.07.2018

Digitálna transformácia podnikov ako aj digitalizácia výroby sa stávajú normou a nevyhnutnosťou nie len pre expanziu, ale aj pre dlhodobú udržateľnosť samotného podniku bez ohľadu na jeho na jeho veľkosť či zameranie. V prípade segmentu logistiky ide ešte o naliehavejšiu požiadavku. Dynamické prostredie logistického sektoru generuje neustále nové nároky na kvalitu, flexibilitu a typ poskytovaných služieb. Tie spolu s nepretržitým tlakom na prevádzkové náklady nútia spoločnosti prehodnocovať nielen business model, ale aj stávajúce procesy a postupy zabezpečenia plynulosti a spoľahlivosti dodávateľského reťazca.