8 vecí, ktoré si musíte preveriť predtým, než podpíšete zmluvu o vývoji softvéru na mieru

30.03.2015

Michal Ohrablo, Sales manager ANASOFT

Otvorenosť a technologická nezávislosť vo vývoji softvéru na mieruAk sa dá textový editor Word kúpiť za niekoľko desiatok eur a vyvinúť podobný produkt vo vlastnej réžii by mohlo vyjsť na niekoľko miliónov, nemusí dávať vývoj softvéru na mieru zdanlivo veľký zmysel. Napriek tomu existuje viacero dobrých dôvodov, prečo firmy niekedy uprednostnia customizovaný vývoj namiesto škatuľového softvéru.

 

Vydať sa na takúto cestu však môže byť stresujúce. Zodpovední manažéri majú oprávnene obavy, či je rozhodnutie vyvíjať vlastný softvér správne, ale aj či si dobre vybrali dodávateľa. Zlá voľba vystavuje firmu rizikám, že náklady na vývoj prevýšia pôvodné odhady, že namiesto očakávaného zlepšenia sa procesy spomalia či skomplikujú. Prípadne, že sa celý projekt neúnosne natiahne, alebo že vývojárska firma o niekoľko rokov zmizne a zabezpečiť ďalší rozvoj či zmeny systému bude komplikované. Výberu dodávateľa softvéru na mieru preto treba venovať mimoriadnu pozornosť.

Tu je 8 vecí, ktoré by ste si mali pred podpisom kontraktu preveriť.

1. História, stabilita a referencie

Ako dlho firma existuje, aké má personálne zázemie a akými projektmi sa môže pochváliť? Keď zistíte, pre koho firma robila, spýtajte sa priamo zákazníka, ako projekt dopadol. Určite je dôležitá  aj stabilita spoločnosti. Je nanič 20-ročná história, keď sa za ten čas päťkrát zmenil celý personál, nikto si nič nepamätá a všetci sa učia za behu.

2. Schopnosť vnímať veci zoširoka

Preverte si či má dodávateľ skúsenosti z rozličných odvetví. Prílišná špecializácia na jednu oblasť sa môže javiť ako výhoda, ale v takom prípade je málo pravdepodobné, že vám dodávateľ prinesie na váš biznis a zaužívané procesy nové pohľady.

3. Technologická nezávislosť

Dávajte si pozor na dodávateľov, ktorí sú priveľmi zameraní na určitú technologickú platformu. Je pravdepodobné, že takáto vývojárska firma vás bude tlačiť do prostredia, pre ktoré má najviac programátorov a nie do takého, ktoré je pre vás najvhodnejšie.

4. Otvorenosť po prvé

Pri vývoji softvéru na mieru je dobré vopred si preveriť či je dodávateľ schopný nový softvér zosúladiť so systémami, ktoré už vaša firma má, alebo vás bude nasilu tlačiť k tomu, aby ste staré systémy vyhodili.

5. Konzultačné schopnosti

Nie je to ľahké identifikovať, ale dbajte na to, aby budúci dodávateľ vášho softvéru na mieru vedel nielen programovať, ale mal aj schopnosť pochopiť váš biznis. Ak za vami príde s tým, že chce presnú špecifikáciu nového systému, ani sa s ním ďalej nebavte. Vy ako zákazník sa ani nesnažte začať tým, ako konkrétne si systém predstavujete – čo a hlavne ako má robiť. Klienti majú často pocit, že tým uľahčia komunikáciu a skôr dosiahnu to, čo naozaj potrebujú. Väčšinou je však efekt opačný – z centra komunikácie sa vytratí váš skutočný (biznis) cieľ a hľadanie správneho riešenia sa skomplikuje.

6. Flexibilita

Môže to znieť sprofanovane, ale pri vývoji softvéru na mieru je mimoriadne dôležité, aby sa dodávateľ vedel prispôsobiť a pružne reagovať na zmeny. Dá sa to vyskúšať na „pilote“, alebo ihneď po spustení projektu – ak má od prvého dňa problém s každou drobnou zmenou, nečakajte, že sa to časom zlepší.

7. Bezpečnosť

Vyvíjať softvér bez zváženia bezpečnostných rizík a hrozieb, je podobné ako kúpiť auto bez zabezpečenia proti zlodejom a ešte ho aj nechávať na ulici otvorené. Bezpečnosť, je preto najlepšie riešiť hneď od začiatku a počas vývoja softvéru. Dobrý dodávateľ myslí na bezpečnosť automaticky, aj keď to nemá explicitne v zadaní.

8. Otvorenosť po druhé

Nikdy nehovor nikdy. Aj najväčšie spoločnosti krachujú. A hoci si dnes myslíte, že vo vašom podniku si softvér nikdy nebudete spravovať sami, o niekoľko rokov môže byť všetko inak. Vyberajte si preto firmu, ktorá sa u vás nesnaží „zabetónovať“ umelými bariérami, ale takú čo vám poskytne k dielu kompletnú dokumentáciu, s ktorou by sa v ďalšom rozvoji systému dalo pokračovať aj bez nej. Rovnako tak určite oceníte, ak je dodávateľ ochotný vás pustiť k určitej miere konfigurácie systému a bežné operatívne zmeny si budete vedieť realizovať aj bez jeho pomoci – napr. nové reporty, šablóny výstupov, exporty...