Večná dilema o procesoch a inováciách (Názor)

29.10.2008

Na technológii riadenia inovácií nezáleží, ak chýba podpora vnútrofiremnej kultúry

Myšlienky sa rodia v hlavách tvorivých ľudí. Kam však s nimi, keď procesy nútia zamestnancov nevybočiť zo zabehaných koľají?

Finančný kontroling nepustí a akcionári očakávajú plnenie cieľov. Vopred naplánované čo najvyššie hodnoty odpracovaných (a vyfakturovaných) takzvaných človeko-hodín nenechávajú zmysluplný priestor na iné aktivity.

Potom sa nikto nemôže čudovať, že „inovácie" je prázdny výraz z manažérskych školení. Lebo inovovať môže znamenať nerobiť niečo podľa nastavených procesov.

V Googli majú vraj zamestnanci pätinu pracovného času vyhradeného na hľadanie nových myšlienok a nápadov. Áno, mnohí manažéri s kyslým výrazom v tvári konštatujú, že tam si to môžu vďaka tučným ziskom dovoliť.

No aj Steve Wozniak, spoluzakladateľ Apple, povedal, že inovácie a neobvyklé nápady sa často stretávajú vo veľkých firmách s negatívnym ohlasom. Trpký manažérsky humor hovorí, že malá firma sa mení na veľkú, keď sa práca konkrétnych kolegov mení na anonymné čísla vo výkazoch.

Ako teda dosiahnuť, aby nové nápady dostali priestor na rozlet? Pri nastavovaní vnútrofiremných procesov treba vytvoriť určitý priestor na kreativitu. Nenechať sa zviazať napnutým plánovaním natoľko, aby ste pod zámienkou zvýšeného rizika a znížených výkazov za odpracovaný čas pre klientov (čiže v konečnom dôsledku krátkodobých tržieb) nepočúvali nápady vašich kolegov.

„Nepočúvali" je dôležité slovo. O umení počúvať sa veľa píše, málokto si však v dennom zhone uvedomí, že to v skutočnosti nerobí. Múdri hovoria, že uvedomenie si problému je začiatok cesty pri jeho riešení.

Nie je to však len o osobnej angažovanosti, ale aj o vytvorení vhodnej atmosféry pre ostatných. Myslieť na vhodné priestory na neformálne stretávanie, budovať priateľské medziľudské vzťahy. Bez nich si kolegovia sotva otvorene povedia, čo si o nápade toho druhého skutočne myslia ak by sa vôbec odvážil niečo predostrieť.

S. Wozniak tvrdí, že väčšinu noviniek vytvoril on sám, nie nejaký riešiteľský kolektív. Môže byť, no bez následného dialógu alebo konštruktívnej hádky s marketingovým a obchodným mágom Stevom Jobsom by sa ich spoločný úspech nedostavil.

Autor je prezident a spolumajiteľ softvérovej firmy Anasoft APR.


Kompletný článok nájdete aj na stránkach www.etrend.sk.

 

Späť na novinky