Riešenie pre monitorovanie bezpečnosti štadiónov

18.12.2008

Efektivita kamerových systémov je úplne závislá od toho, ako sú osoby schopné rozpoznať a reagovať na signály, ktoré im takýto systém predkladá. Ľudská chyba je najčastejšie zodpovedná za takmer všetky problémy pri adekvátnej reakcii na signály z monitorovacieho systému – viacero povinností, chyby v koncentrácii, časté výmeny personálu prispievajú k zníženej efektivite. Stále viac sa tak prejavuje potreba na nasadenie technologického riešenia, ktoré umožní organizáciám (firmy, štátne aj samosprávne organizácie, športové kluby) proaktívne detekovať a oveľa presnejšie vyhodnocovať význam zaznamenávaných udalostí.

Ak máte záujem o konzultáciu a dodanie riešenia plne kompatibilného s požiadavkami licenčného manuálu SFZ v 2.0 a podľa požiadavky smerníc FIFA/UEFA, kontaktujte nás e-mailom (predmet Monitoring štadiónov).

Viac informácií nájdete tu. 

 

Späť na novinky