Odborná porota ANASOFT litera 2021 má pred sebou 148 titulov

08.01.2021

Päťčlennú odbornú porotu, ktorú tvoria prevažne literárni vedci, kritici, publicisti a spisovatelia (s výnimkou autorov píšucich prózu a vydavateľov), stanovuje organizátor literárnej ceny v prvom kvartáli hodnoteného roka.

Porota sa mení každý rok a každý člen má rovnocenné hlasovacie právo.

 

Porotu ANASOFT litera 2021 tvoria
(v abecednom poradí):

  • česká spisovateľka, literárna historička a prekladateľka RADKA DENEMARKOVÁ,
  • poetka, prekladateľka, redaktorka MÁRIA FERENČUHOVÁ,
  • novinár PATRIK GARAJ,
  • poľský literárny vedec RAFAŁ MAJEREK,
  • literárna vedkyňa MARTA SOUČKOVÁ.

148 nominovaných titulov

V 16. ročníku literárnej ceny ANASOFT litera je odbornou porotou posudzovaných 148 prozaických titulov, ktoré vyšli v slovenskom jazyku v prvom vydaní s vročením 2020 alebo ktoré neboli posudzované v predchádzajúcom roku s vročením 2019.

Zoznam je možné pripomienkovať a dopĺňať do 31. januára 2021.

Pár zaujímavostí o najnovšom ročníku

  • ide zatiaľ o 148 titulov, ktoré napísalo dokopy 133 osôb, skoro v rovnakom pomere ženských a mužských autorov
  • najviac kníh napísala, resp. vydala v roku 2020 jedna autorka, a to 5
  • zo 148 titulov je 25 kníh charakterizovaných ako knižné debuty
  • v tomto zozname je zatiaľ 10 mien, ktoré už na cenu ANASOFT litera bolo nominovaných. Z nich 3 autorky už získali aj hlavnú cenu, z ktorých 1 dokonca aj 2 ceny čitateľov, 1 autor získal hlavnú cenu, 1 autor cenu čitateľov a 1 autorka cenu René – ANASOFT litera gymnazistov
  • V zozname posudzovaných kníh v 16. ročníku ceny ANASOFT litera prevládajú dve veľké skupiny: spoločenský román a ženský román