OPENLIMIT a Anasoft zavádzajú spoločný e-government projekt

09.08.2007

Švajčiarska spoločnosť OPENLIMIT Holding uzavrela zmluvu s firmou Anasoft APR (ďalej ANASOFT) ohľadom dodávania jej technológií na slovenský a český trh.

Anasoft je známy slovenský systémový integrátor, dodávateľ IT-riešení a patrí medzi najrýchlejšie rastúce IT- firmy v Európe. Anasoft a OPENLIMIT sú práve v procese implementácie ich prvého spoločného projektu verejnej správy spojeného s elektronickými formami podpisu.

Na základe direktívy EÚ o elektronických podpisoch schválil slovenský parlament prislúchajúci zákon o podpisoch 15.marca 2002 a tomu zodpovedajúci výnos z 9.septembra 2002. Zákon kvalifikuje elektronický podpis ako rovnocenný vlastnoručnému podpisu. Tak je teda na základe zákona použitie elektronickej formy podpisu zavedené na Slovensku podobne ako v ostatných členských štátoch EÚ.

Spoločnosti a verejné autority na Slovensku hľadajú bezpečné technológie pre zavedenie zaručeného elektronického podpisu a elektronického workflow. Z tohoto dôvodu sú technológie OPENLIMIT-u optimálne, nielen vďaka certifikátu podľa medzinárodného IT-bezpečnostného štandardu Common Kriteria EAL 4+, ale taktiež preto, lebo technológie OPENLIMIT môžu byť ľahko začlenené do riešení tretích strán a umožniť používanie zaručeného elektronického podpisu v rozšírenom PDF-formáte.
Technológie od OPENLIMIT sú obzvlášť vhodné pre právne záväzné operácie cez internet a intranet, pre komunikáciu elektronickou formou, pre elektronické archivovanie a pre autentifikáciu na PC alebo serveroch (napr.: online bankovníctvo).

OPENLIMIT
Spoločnosť OPENLIMIT vyvíja softvérové riešenia pre aplikáciu elektronických podpisov a šifrovanie, ktoré zvyšujú bezpečnosť, preukázateľnosť a efektívnosť elektronických komunikačných procesov, workflow a dát. OPENLIMIT(TM) Sign Cubes Base Components 2.1 spĺňa podmienky IT-bezpečnostného štandardu Common Criteria EAL 4+ podľa Nemeckého federálneho úradu pre infomačnú bezpečnosť (BSI). Technológie OPENLIMIT-u sú vďaka veľkým strategickým partnerom určené všetkým trhovým segmentom.

 

Späť na novinky