Obrat SAP Slovensko za rok 2005 prekonal hranicu 1 miliardy SK

16.02.2006

Spoločnosť SAP Slovensko, najväčší dodávateľ softvérových riešení pre riadenie podnikov a organizácií na slovenskom trhu, ohlásila obchodné výsledky za rok 2005. Celkový obrat spoločnosti dosiahol výšku 1,033 miliardy Sk (podľa medzinárodných účtovných pravidiel US-GAAP), čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 21,2% (rok 2004: 852 miliónov Sk).

Medziročný rast obratu bol dosiahnutý vďaka 20%-nému nárastu predaja produktov a 21%-nému nárastu služieb. Pri odstránení kurzových rozdielov zapríčinených zmenou kurzu EUR/Sk v roku 2005 oproti roku 2004, medziročný nárast predaja produktov predstavoval 24,5%.

„Rok 2005 bol pre nás prelomový. Podarilo sa nám nielen posilniť vedúcu pozíciu medzi dodávateľmi štandardných ERP aplikácií pre organizácie všetkých veľkostí, ale úspechy sme zaznamenali aj v ďalších oblastiach. Veľký záujem zákazníkov v oblasti technologických produktov vyvolal SAP NetWeaver® (aplikačná a integračná platforma). Viacerí naši zákazníci z finančného sektora sa rozhodli využívať produkty SAP na podporu svojich hlavných procesov a nahradiť tak svoje doterajšie, na zákazku naprogramované, softvéry štandardnými aplikáciami. Som presvedčený, že výmena na zákazku vytvorených aplikácií za štandardné produkty bude pokračovať aj v nasledujúcom období a to aj v tak špecifických organizáciách ako sú finančné inštitúcie alebo inštitúcie vo verejnej správe.“, povedal Milan Hán, generálny riaditeľ spoločnosti SAP Slovensko, s.r.o.

Podľa posledného nezávislého prieskumu firmy IDC, firma SAP naďalej dominuje trhu podnikových ERP aplikácií na Slovensku s podielom 60,3% (prieskum bol zverejnený v júli 2005 a obsahuje výsledky za rok 2004).
Medzi zákazníkov SAP na Slovensku v roku 2005, ktorí sa rozhodli pre mySAP™ riešenia pribudli napr. Matador-Inalfa, a.s. (v súčasnosti Matador Automotive Vráble, a.s.), Duslo, a.s. Šaľa, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. a Express Slovakia Medzinárodná Doprava, a.s..

V roku 2005 pripravil SAP pre slovenských zákazníkov prednastavené balíkové riešenie SAP Best Practices Baseline Package, ktoré ponúka rýchlu implementáciu za pevne stanovený čas pri nízkych nákladoch. Výhody tohto tzv. balíkového riešenia využili napríklad firmy AVEX Production s.r.o. a Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s..

Spoločnosť SAP aj v minulom roku pokračovala v úspešnom predaji produktu SAP® Business One v segmente malých a stredných podnikov. Celkovo pribudlo 48 nových zákazníkov, medzi ktorých patria napr. Vinárstvo Vinanza a.s., MPL TRading s.r.o., CWS Slovakia s.r.o, AB Kozmetika s.r.o. a ďalšie.

Počnúc rokom 2006 začne vývojové centrum pôsobiace v rámci SAP Slovensko úzku spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave a jej Fakultou hospodárskej informatiky pri vývoji riešení pre segment malých a stredných podnikov. Poskytnutím licencií produktu SAP Business One pre Ekonomickú univerzitu budú môcť jednak študenti a pedagógovia používať automatizované a globálne softvérové riešenie v rámci výučby, tak ako i vývojové centrum využiť znalosti odborníkov z akademického prostredia na ďalší vývoj tohto produktu.

Na konci roku 2005 bolo zamestnaných v slovenskej pobočke SAP 88 zamestnancov. Rapídny nárast počtu zamestnancov v roku 2005 bol zaznamenaný hlavne vďaka rozširovaniu Globálneho vývojového centra softvérových aplikácií pre malé a stredné podniky v decembri 2004. Vývojové centrum v Bratislave zahŕňa centrum lokalizácie, ktorého úlohou je prispôsobovať globálny produkt požiadavkám lokálnych trhov, a centrum podpory, ktoré slúži na komunikáciu a riešenie partnerských požiadaviek zo všetkých krajín regiónu. Ďalšie globálne vývojové centrá sa nachádzajú v Číne a Izraeli.

O spoločnosti SAP

 

Späť na novinky