Nová funkcionalita v Prvej stavebnej sporiteľni

03.12.2007

ANASOFT nasadil v PSS riešenie postavené na platforme AMUN, ktoré umožní načítanie požiadaviek do systému Genesys a podľa business logiky pridelí požiadavky jednotlivým pracovníkom CTS.

Požiadavky klientov, ktoré prichádzajú cez webovú stránku Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) www.pss.sk budú odteraz prideľované jednotlivým pracovníkom centra telefonických služieb (CTS) automaticky.

Požiadavky klientov sa ukladajú do vstupného poradia a sú rovnomerne automaticky prideľované jednotlivým pracovníkom CTS.
Toto riešenie prinesie jednotlivým pracovníkom rovnomernosť prideľovania požiadaviek, možnosť pozastavenia prideľovania e-mailov a opätovné spustenie cyklu prideľovania a schopnosť odlíšiť pracovníka, ktorý práve vybavuje telefonickú požiadavku. Systém tiež poskytne základné štatistické prehľady o spracovaných požiadavkách.

CTS v PSS

 Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. (PSS) sa v roku 2005 rozhodla vytvoriť centrum telefonických služieb, ktoré zabezpečí všetkým jej klientom a záujemcom rýchly prístup k informáciám. Ako jedného z partnerov si vybrala spoločnosť ANASOFT, ktorá pretavila jej predstavy do konkrétnej podoby a zaviedla pre ňu kontaktné centrum presne na mieru. Centrum telefonických služieb (CTS) Prvej stavebnej sporiteľne vytvára transparentný prístup k požiadavkám zákazníkov, ktoré prichádzajú obojsmerne v podobe telefonických hovorov alebo formou elektronickej komunikácie. Špecialisti ANASOFTu boli PSS nápomocní pri analýze i špecifikácii požiadaviek a dotvorili spolu s internými zamestnancami procesy pre ďalšiu prevádzku. ANASOFT použil ako základný kameň pre CTS balík Genesys Express od spoločnosti Genesys – svetového lídra v oblasti softvérového vybavenia kontaktného centra.

 

Späť na novinky