Myslia na budúcnosť

03.10.2008

GLOBAL COMPACT - K iniciatíve OSN sa v polovici septembra pripojilo prvých dvanásť slovenských firiem. Týmto krokom vyjadrili svoje odhodlanie dosahovať pri všetkých svojich činnostiach vysoký stupeň spoločensky zodpovedného správania.

Osvedčenie o pristúpení k iniciatíve OSN Global Compact si zakladajúci členovia slovenskej národnej platformy prevzali za účasti podpredsedu vlády Dušana Čaploviča. Podľa vicepremiéra, firma, ktorá sa sústreďuje len a len na okamžitý ekonomický rast, teda rast svojho zisku, nemyslí na budúcnosť. Na druhej strane firma, ktorá sa venuje širšiemu rozvoju, nielen ekonomickému, ale aj sociálnemu a ekologickému, zabezpečuje svojmu podnikaniu trvalo udržateľný rozvoj.
"Verím, že aj mnohé slovenské, respektíve na Slovensku podnikajúce spoločnosti uvažujú takýmto moderným, progresívnym a rozvojovým spôsobom. Ich pristúpenie k iniciatíve OSN Global Compact je prejavom toho, že si plne uvedomujú skutočnú mieru svojej zodpovednosti - zodpovednosti voči svojim zamestnancom, voči regiónu, voči celej spoločnosti, štátu a aj celému svetu," zdôraznil D. Čaplovič.

"Iniciatíva Global Compact je o partnerstve medzi podnikovou sférou a rovojovou komunitou, ktoré je potrebné na hľadanie trvalého riešenia prepojenia podnikania a udržateľného rozvoja," pripomenul hlavný ekonomický analytik Regionálneho centra Rozvojového programu OSN v Bratislava Ben Slay.
Zámer vytvoriť Global Compact po prvý raz predstavil generálny tajomník OSN Kofi Annan na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v januári 1999. Od oficiálneho štartu v júli 2000 sa k iniciatíve doteraz pripojilo vyše 5 tisíc spoločností a inštitúcií zo 120 krajín sveta. Všetky sa snažia do svojich činností zapracovať desať základných princípov, ktoré sa týkajú oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii.

***
Zakladajúci členovia slovenskej siete Global Compact:

ANASOFT APR, s.r.o.

Business Leaders Forum Slovakia
Dexia banka Slovensko, a.s.
Embraco Slovakia s.r.o.
Holcim (Slovensko) a.s.
Komárňanské tlačiarne spol. s.r.o.
Microsoft Slovakia s.r.o.
OMV Slovensko, s.r.o
SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Whirlpool Slovakia spol. s r.o.
Zentiva, a.s.
Združenie slovenských spotrebiteľov

 

Späť na novinky