Medzinárodná Konferencia pre zodpovednÉ podnikanie

26.06.2008

Dňa 11.6.2008 sa v Nitre uskutočnila Medzinárodná konferencia pre zodpovedné podnikanie. Na seminári organizovanom Business Leaders Forum (BLF) a Amcham sa hovorilo najmä o spoločensky zodpovednom podnikaní a pripravenosti malých a stredných podnikateľov voči filantropickým projektom.
Spoločnosť ANASOFT APR reprezentoval Michal Hrabovec, prezident spoločnosti. Okrem neho medzi prednášateľov patrili aj Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis, Branislav Cehlárik, zástupca CSR výboru Americkej obchodnej komory v SR a prezident BLF a predseda predstavenstva VÚB banky Ignacio Jaquotot.

Viac informácií o seminári a projektoch nájdete tu.

 

Späť na novinky