Kvalita potvrdená ISO normou

19.10.2006

Spoločnosť ANASOFT APR, s.r.o. začiatkom októbra úspešne absolvovala recertifikačný audit vykonaný firmou SKQS Žilina a získala tak na nasledujúce tri roky ďalší certifikát riadenia systému manažérstva kvality tejto medzinárodne uznávanej normy.

Naša spoločnosť je certifikovaná podľa normy ISO 9001:2000 už od 24. 10. 2003. Od začiatku zavádzania systému manažérstva kvality cítime, vidíme a konštatujeme jeho pozitívny prínos. A vieme ho aj preukázať.

Jeho pridanú hodnotu vnímajú na všetkých úrovniach spolupráce:

  • naši zákazníci a koneční užívatelia formou splnenia svojich požiadaviek, spoľahlivej spolupráce, dostupnosti v pravý čas, dlhodobého udržiavania požadovanej úrovne kvality poskytovaných služieb,
  • naši pracovníci vo vnútri organizácie v lepších pracovných podmienkach, možnostiach vzdelávania sa, v osobnom raste, vyššej miere uspokojenia z práce, vnútrofiremnej komunikácii a vnímaní zamestnanca ako súčasti celku – rodiny,
  • majitelia spoločnosti ako zvýšenú návratnosť investícií, väčší podiel na trhu, zvyšovanú prosperitu a ziskovosť,
  • dodávatelia a partneri stabilitou vzťahov, nárastom rozsahu spolupráce,
  • samotná spoločnosť zvýšením konkurencieschopnosti, bezpečnosti a produktivity práce, získavaním dôvery nových klientov a nízkou fluktuáciou zamestnancov.

 

Späť na novinky