Konferencia prezidentov

04.12.2006

30. novembra 2006 sa v ANASOFTe konal druhý ročník Konferencie prezidentov študentských spoločností v rámci programu Aplikovaná ekonómia. Tento spoločný projekt, ktorý vznikol z iniciatívy neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť, už má svoje miesto v našom firemnom kalendári.

Konferencie sa zúčastnilo šestnásť študentov, všetko prezidentov v manažmente študentskej spoločnosti zo západoslovenských stredných škôl. Stretnutie prebehlo na najvyššej úrovni: s prezidentmi debatovali prezident spoločnosti Ing. Michal Hrabovec, výkonný riaditeľ Ing. Stanislav Čekovský, HR manažérka Ing. Andrea Čekovská a marketingová a PR manažérka Ing. Jana Ohrablová.

„Videl som, ako to funguje v skutočnej firme, ktorá vie, čo robí, má skúsenosti. Z tejto konferencie som si zobral nové poznatky a inšpirova som sal. Všetci členovia ANASOFT-u boli veľmi príjemní a rád by som sa s nimi ešte niekedy stretol.“ prezident Michal Urban, Gymnázium Dunajská, Bratislava

Interaktívne prednášky, diskusie a obhliadka priestorov firmy splnili svoj účel – oboznámiť študentských prezidentov s reálnym fungovaním obchodnej spoločnosti.

„Predtým som veľa nevedela o ANASOFTe APR, ale teraz viem, že je to firma s dobrou stratégiou a výbornými pracovníkmi. Firma je určite zisková a viem si predstaviť prečo.“ prezidentka Eliška Gašparínová, Súkromná stredná škola podnikania, Senica

Študenti sa dozvedeli okrem informácií o samotnom obchodnom procese firmy ANASOFT APR aj mnoho praktických rád z okruhu riadenia ľudských zdrojov a corporate identity.

„Vďaka jednotlivým prezentáciám som si sama v sebe nielen premietala jednotlivé situácie, ktoré sa v našej študentskej spoločnosti dejú alebo diali, ale možno som aj prišla na riešenia konkrétnych problémov a situácií v našej firme.“ prezidentka Alexandra Teplá, Súkromná stredná odborná škola ANIMUS Nitra.

 

Späť na novinky