ISO sa stáva štandardom aj pre slovenské firmy

04.10.2003

ANASOFT APR sa s certifikátom ISO bude uchádzať aj o priazeň globálnych firiem.

- Spoločnosti Anasoft APR bol udelený certifikát kvality ISO 9001:2000. Politika kvality je dlhodobo jedným zo základných princípov firmy. Preto v procese prípravy na certifikáciu nebolo potrebné vykonať žiadne výrazné zmeny v štandardných procesoch spoločnosti. Po vypracovaní nevyhnutnej dokumentácie predpísanej normou ISO certifikačný audit potvrdil orientáciu spoločnosti na kvalitu svojich služieb a projektové riadenie.

Overenie správnosti tohto smerovania bolo bezprostredným podnetom pre spustenie certifikačného procesu. Keďže od budúceho roka sa Slovensko začlení do Európskej únie, spoločnosť Anasoft APR je presvedčená, že certifikát ISO zároveň zvýši jej kredit v tendroch podnikateľských subjektov na zjednotenom európskom trhu.

„Naše zahraničné aktivity sú výsledkom dlhodobých procesov. V tomto trende plánujeme pokračovať aj v budúcnosti. Vážime si však každého zákazníka, či už slovenského alebo zahraničného. Preto je pre nás dôležité aj budovanie zákazníckej lojality i získavanie dôvery nových klientov. Kvalita je pri tom absolútnou nutnosťou,“ hovorí Michal Hrabovec, riaditeľ spoločnosti Anasoft APR. 

 

Späť na novinky