Grantový program Myšlienka alebo vzdelávanie skúsenosťou

15.02.2006

Spoločnosť Anasoft APR s.r.o. založila Nadačný fond Myšlienka, ktorého správcom je Nadácia pre deti Slovenska, s cieľom zvýšiť záujem mladých ľudí o vzdelanie, a to najmä v oblasti technických a prírodných vied, a tiež na podporu inovatívnych foriem vzdelávania v týchto oblastiach.

logo nadacia myslienkaKoncom roka 2005 Správna rada Nadácie pre deti Slovenska na svojom zasadnutí rozhodla o podpore dvoch organizácií:

RIO 21 Centrum a Občianske združenie Schola Ludus spolu sumou 170 000 Sk.
Pri príležitosti vyhlásenia výsledkov 1. ročníka Grantového programu Myšlienka
sa 15.2.2006 uskutočnila v SNM tlačová konferencia.

Podporené organizácie práve začínajú s realizáciou svojich projektov.

O čo ide v projekte organizácie RIO 21 Centrum , ktorá sídli v Bratislave a v projektoch spolupracuje so Slovenským národným múzeom?

„Projektom Siete vzťahov usilujeme zvýšiť povedomie mládeže o systémoch a systémovom chápaní prírody a sveta. Informácie o systémoch a ich fungovaní sa v učebných osnovách nenachádzajú napriek tomu, že ide o dôležitý súbor znalostí pre život jednotlivca i spoločnosti”, hovorí v projekte jeho koordinátor a výkonný riaditeľ organizácie Július Rosa (kontakt: 0907 375 921)

V druhom projekte, ktorého realizátorom je OZ Schola ludus si na svoje prídu študenti stredných škôl. Cieľom navrhovaného programu s názvom Einsteinov sen a farmárove kravy je jednoduchým, zrozumiteľným a vtipným spôsobom priblížiť študentom stredných škôl zásadné prístupy poznávania reality, ako sú pozorovanie, rekonštrukcia udalostí, experimentovanie a modelovanie.
Predpokladá sa, že realizáciou projektu dôjde k pozitívnej zmene, keď súčasná škola často ponúka veľmi skostnatené interpretácie reality, poznačené výučbou, ktorá je prednostne zameraná na statické javy a nie na vývoj procesov a súčasne na encyklopedické znalosti a nie na tvorivosť.
Kontakt na koordinátora projektu: Mgr. Viera Biznárová, PhD., (02-602 95 412)

Hosťom tlačovej konferencie je fyzik Vladimír Bužek .
Keď sa ho opýtate na teóriu čiernych dier, povie, že ho rovnako fascinuje fyzika drevenej dosky. „Ak chceme vysvetliť, prečo je doska pevná a prečo sa na nej môže udržať kniha, zistíme, že na pochopenie týchto jednoduchých faktov potrebujeme kvantovú teóriu.“ Pred desiatimi rokmi sa stal najmladším profesorom a doktorom vied na Slovensku. V SAV založil Centrum na výskum kvantovej informácie, v ktorom so svojimi študentmi a doktorandmi skloňuje prívlastok kvantový v najrôznejších súvislostiach. Pozná kvantové tajomstvo, kvantové kráčanie alebo kvantové kryptografické protokoly. So svojím tímom sa pevne etabloval v Európe i vo svete, lebo vie, že „veda nemá hranice“. (OKO 6/ 2006, príloha SME)

 

Späť na novinky