Finančný portál od ANASOFTu až za Atlantikom

01.09.2003

Spoločnosť ANASOFT v spolupráci s partnerom Intrashare Systems Inc. (USA) vyvinula pre spoločnosť Cogent Investment Research LLC (USA) nový finančný portál CogentHedge.com. Portál poskytuje široké spektrum informácií a nástrojov pre investorov akreditovaných SEC (U.S. Securities and Exchange Commission).

Podstatou portálu je internetová aplikácia vykonávajúca v reálnom čase výpočtovo náročné spracovanie údajov z finančného trhu a ich prezentáciu v grafoch, prehľadoch a štatistických súhrnoch. Tieto výstupy uľahčujú rozhodovanie investorov pri plánovaní finančných operácií.

Hedge fondy poskytujú investorom široké možnosti rozhodovania o investičných stratégiách, vedúcich k relatívne vysokému zhodnoteniu vložených prostriedkov. Prirodzenou súčasťou je aj riziko, ktoré je nutné vyhodnotiť pri každom kroku na základe presných, spoľahlivých a prehľadných informácií. CogentHedge.com preto poskytuje základné informácie o niekoľko tisíc fondoch (ciele, štruktúru portfólia, manažérov), štatistiky ich výkonnosti, benchmarkové porovnania, ako aj nástroje optimalizácie individuálneho portfólia na základe zadaných kritérií a stratégií. Portál sústreďuje tiež aktuálne informácie zo spravodajských služieb a všeobecné informatívne materiály z oblasti investovania.

Spoločnosť Anasoft APR vyvinula dynamickú internetovú aplikáciu pre CohentHedge.com na platforme ASP / Sybase Adaptive Server Anywhere 7 v priebehu 5 mesiacov.

 

Späť na novinky