DFP der ÖGULT

19.06.2002

Internetová aplikácia zastrešujúca komplexné informácie podujatí, prednášok pre pľúcnych lekárov. Okrem klasického zobrazenia majú prednášajúci možnosť prihlásiť sa na jednotlivé podujatia, byť pravidelne informovaní novinkami...

 

Späť na novinky