Anasoft.java.cup - príležitosť ukázať svoju individualitu!

13.11.2008

Ako súčasť podujatia Dni Kariéry, spoločnosť Anasoft vyhlasuje súťaž pre študentov.

Úlohou pre všetkých, ktorí sa do nej zapoja je:

 • navrhnúť
 • vyvinúť
 • zdokumentovať

malú aplikáciu v Java platforme.

Aplikácia bude obsahovať tieto základné funkčné oblasti:

 • funkcie pre zadávanie vstupných parametrov, z ktorých min. jeden bude reprezentovaný zoznamom (vstup)
 • automatizované spracovanie vstupných údajov na základe definovaných pravidiel a ukladanie výsledkov do databázy (spracovanie údajov)
 • funkcie pre prehľad a tlač výstupných dát (výstup údajov)

Konkrétne zadanie úlohy bude prezentované Java tímom v sídle spoločnosti Anasoft.

Úspešní riešitelia úlohy budú odmenení:

1. cena:
Účasť na 3-dňovej najväčšej svetovej konferencii zameranej na framework Spring v Amsterdame; vrátane ubytovania, cestovných náhrad a vreckového.

2. cena

Notebook značky HP v hodnote 25.000,- Sk.

3. cena:
Bonusová poukážka na nákup ľubovoľného mobilného telefónu v hodnote 18.000,- Sk.

Ako bude súťaž prebiehať:

 • zadanie bude prezentované prihláseným účastníkom súťaže, 4.12. 2008 o 14:00 h.
 • čas na vypracovanie zadania je od 4.12. 2008 – do 30. 01. 2009
 • v priebehu obdobia na vypracovanie bude možnosť konzultovať postup so špecialistami spoločnosti Anasoft. Konkrétny termín bude uverejnený pri prezentácii zadania
 • riešenia je potrebné zaslať najneskôr 30.01.2009 do 12:00 h na e-mail adresu:
  hr@
  anasoft.sk 

Kto sa môže do súťaže prihlásiť :

 • každý, kto má chuť a schopnosti ponúknuť riešenie
 • každý, kto hľadá priestor na sebazdokonaľovanie
 • každý, kto vyplní a odošle formulár najneskôr do 2.12. 2008 do 12:00 h.