ANASOFT vyvinul pre Ministerstvo Vnútra SR Schengenský vízový informačný systém

19.05.2008

Vízový informačný systém je národný systém spolupracujúci s centrálnym Schengenským informačným systémom. Slúži na prácu s dokumentmi a osobami, žiadajúcimi vstup do Schengenského priestoru. Jedná sa hlavne o vízové agendy, agendy žiadostí o overenie pozvania a agendy žiadostí o povolení na pobyt.

Vyhodnotenie žiadostí prebieha v reálnom čase, v prípade negatívnych lustrácii sa žiadosti vyhodnocujú online v priebehu sekúnd. Aplikácia je plne integrovaná na konzultačnú sieť VISION, spracovávanie konzultácií prebieha rovnako v reálnom čase. Pomocou používateľského rozhrania je zabezpečené manuálne spracovanie žiadostí, ktoré nie je možné spracovať v automatizovanom režime.

 

Späť na novinky