ANASOFT sa stal so svojím riešením finalistom Microsoft Industry Awards 2012

03.05.2012

Spoločnosť Microsoft už po šiesty raz ocenila najlepšie zákaznícke riešenia svojich partnerov. ‘Microsoft Industry Awards‘ sa udeľujú za riešenia využívajúce inovatívne technológie spoločnosti Microsoft. Spoločnosť ANASOFT sa stala finalistom so svojím riešením "Elektronizácia obchodného vestníka".

Spoločnosť ANASOFT vytvorila pre Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky elektronický obchodný vestník, ktorý je prístupný na https://portal.justice.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx. Elektronizácia obchodného vestníka zjednotila a zjednodušila celý proces zverejňovania oznamov v obchodnom vestníku. Vďaka novým technológiám založeným na Microsoft SharePoint serveri, novo zverejňovaný vestník ma prehľadnejšiu štruktúru, podporuje rozšírené vyhľadávanie podľa rôznych atribútov a umožňuje rýchlo a efektívne získavať prehľadné informácie.

Východisková situácia:

Na Slovensku sa dokumenty do obchodného vestníka podávali v papierovej alebo v neštruktúrovanej elektronickej forme a manuálne spracovanie pre zverejnenie dokumentov bolo časovo a finančne náročné.

Riešenie:

Elektronizácia Obchodného vestníka významne odbremenila pracovníkov ministerstva od manuálneho spracovania podaní. Podania teraz môžu vkladať priamo firmy, pričom využívajú štandardizovaný štruktúrovaný formulár. Moderný dizajn portálu umožňuje lepšie vyhľadávanie nad vestníkom a zabezpečuje aj prípadné párovanie platieb poplatkov za úkony.

Hlavné prínosy riešenia:

  • Úspora času pri spracovaní podaní vďaka využitiu štruktúrovaných formulárov
  • Zníženie nákladov spojených so spracovaním podaní
  • Minimalizovaná chybovosť, ktorá vznikala pri prepise
  • Zlepšenie užívateľského komfortu pri použití portálu
  • Efektívnejšie vyhľadávanie na portáli
  • Dvojnásobný objem podaní pri zachovaní rovnakého počtu zamestnancov
  • Automatické párovanie platieb poplatkov za úkony

Kompletné výsledky šiesteho ročníka si môžete pozrieť tu.